ДОРОШЕНКО ЛІНА МИКОЛАЇВНА

кандидатка юридичних наук, доцентка

доцентка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль)

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9748-6358

Scopus ID: 57214798580

Дисертаційні дослідження

Дисертаційне дослідження на тему ««Правові підстави примусової ліквідації господарських товариств» - 2012 рік (кандидатська дисертація).

Кар’єра

Стаж науково-педагогічної роботи в закладах вищої освіти – 21 рік.

З 2000 до 2021 року працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, заступника декана з навчальної роботи в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса;

з 2021року – до цього часу – доцентка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Практики

корпоративне право;

корпоративне право та М&A;

акціонерне право;

припинення господарських товариств;

економічне право;

господарське право;

договірне право;

забезпечення виконання господарських зобов’язань;

правове забезпечення діяльності суб’єктів комерційних відносин;

бізнес та держава: правові основи взаємодії;

торгове право.

Основні праці

Корпоративне право : навчальний посібник //К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. 400 с.

Господарське право : практикум //Харків: Право, 2018. 592 с.

Корпоративне право крізь призму судової практики: монографія //за ред. І. В. Спасибо – Фатєєвої. – Харків : ЕКСУ, 2021. – 512 с.

Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики: колективна монографія// Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. 272 с.

Практичне право: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів і факультетів (рекоментовано МОН України /за ред. М.В Удода. – Варшава : 2003. – 255 с.

Дорошенко Л.М. Щодо відповідності процедури обов’язкового продажу акцій (squeeze-out) принципу непорушності права власності // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 76 – 82.

Дорошенко Л.М. Способи усунення дедлока як різновиду корпоративних конфліктів// Правничий часопис. 2019. №1. С. 45 – 54.

Дорошенко Л.М. Способи захисту прав сторін корпоративного договору: проблемні питання теорії та практики /Право України – 2021. - № 6. – С. 97 – 117.

Дорошенко Л.М. До питання пріоритетності норм Цивільного кодексу України щодо норм спеціального законодавства: усі закони за юридичною силою рівні, але є закони пріоритетніші за інших? / Часопис Київського університету права. 2021. № 3. С. 160-166.

Рєзнікова В., Дорошенко Л. Корпоративний договір як ефективний правовий засіб в механізмі корпоративного управління, його сутність та правова природа //Право України – 2022. - № 4. – С. 13 – 28.

Дорошенко L, Жорнокуй Y, Рубан O, & Тимошенко D. (2021). СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 4(39), 362–367. https://doi.org/10.18371/.v4i39.241328 ESSENCE AND SPECIFICS OF VENTURE INVESTMENT INTO INNOVATION ACTIVITY (Web of Science)

Lina Doroshenko, Oleksandr Yunin, Alina Goncharova, Volodymyr Kovbasa, Volodymyr Holubosh. Corporate rights as determinants of the economic security management of the country JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY. ISSUES ISSN 2029-7017 print. ISSN 2029-7025 online 2020 September Volume 10 Number 1 URL: https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.1(19). P. 263-275. (Scopus)

Громадська діяльність

Здійснювала керівництво клінікою «Практичне право», в межах якої проводилися уроки права для учнів середніх та старших класів.

Виступала тренером клініки практичного права «Клуб юного юриста», що здійснював правову просвітницьку діяльність серед учнівської молоді.

Неодноразово була суддею на Всеукраїнських дебатних турнірах «Майстерність судової промови».

Виступала спікером семінару Асоціації правників України в Вінницької області та Господарського суду Вінницької області «Банкрутство. Ліквідація».

Премії та нагороди

в 2013 році нагороджена Подякою Донецької обласної державної адміністрації;

в 2013 році нагороджена дипломом лауреата 2 премії імені Святого Володимира у номінації господарське право, господарське – процесуальне право, аграрне право за краще наукове – практичне видання;

в 2017 році – отримала Почесну грамоту Вінницької міської ради та її виконавчого комітету,

в 2018 році - за плідну науково-педагогічну діяльність отримала Подяку Міністерства освіти і науки України;

в 2020 році - нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Членство в організаціях, редакційних колегій

член Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація господарського права»;

член редакційної колегії наукового видання «Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса».

Законотворча діяльність

Підготувала у складі робочої групи, яка створена за Розпорядженням директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України, науково-експертну оцінку пропозицій та зауважень до проекту Закону України «По внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощеної процедури державної реєстрації припинення недіючої юридичної особи шляхом її ліквідації».

Виступила співавтором проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощеної процедури державної реєстрації припинення недіючої юридичної особи шляхом її ліквідації», який був розроблений за дорученням НАН України.

Стажування та підвищення кваліфікації

Пройшла підвищення кваліфікації (стажування) в адвокатському об’єднанні «Юридична компанія ЛЕГАЛ СУППОРТ ГРУП» (м. Київ).

В якості стажування брала участь у семінарі «Сучасний інструментарій викладання права: зміцнення спроможності правничих шкіл забезпечувати сучасну освіту правників майбутнього» за програмою USAID «Нове правосуддя» (м. Київ).

Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1mChR8AZi6Y9CvzMIfOhEDsjHVUNKCAYN

Інше

Є авторкою понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Має 3 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Під керівництвом Дорошенко Л.М. захищено три дисертаційні роботи, а саме: два аспіранта здобули ступінь доктора філософії з галузі знань 08 «Право», один –захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 12.00.04.

Член постійної спеціалізованої вченої ради К11.051.12 при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Була членом трьох спеціалізованих вчених рад, створених для проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Має досвід практичної роботи. Працювала на посаді юриста.

Здійснювала наукове консультування Конституційного Суду України; готувала пропозиції до проекту Концепції розвитку юридичної освіти для Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Надавала висновок як експерт в галузі права щодо процедури squeeze-out для Великої Палати Верховного Суду (2019 р.).