ПОЄДИНОК ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА

доктор юридичних наук, професор

професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка («Правознавство»), кваліфікація «Магістр права» (2001 р.)

Професійний шлях

2020 – по теперішній час: директор Центру європейських студій Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2020 – по теперішній час: професор кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2015 – 2020: професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2006 – 2015: доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2001 – 2006: асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційні праці

2004 – кандидатська дисертація «Правове становище інвестора як суб’єкта господарських відносин» (12.00.04)

2013 – докторська дисертація «Теоретичні проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності (господарсько-правовий аспект)» (12.00.04)

Сфери наукових досліджень та інтересів

господарське право, інвестиційне право, економічне право ЄС, право СОТ, права людини в сфері бізнесу

Основні праці

Господарське право (загальна частина): Підручник. К.: Ліра-К, 2021 (у співавторстві з В.С. Щербиною, В.В., Рєзніковою та ін.) 

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти: Навч. посібник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 (у співавторстві з Б. Шлоєром,  І. Лукач, О. Косіловою).

Corporate Social Responsibility v. Business & Human Rights: Making a Portrait of a Socially Responsible Businessman. Legal Scholarly Discussions in the XXI Century: collective monograph. Lviv-Torun, Liha-Pres, 2019. P.228-247.

The Squeeze-out of Minority Shareholders: The Case of Ukraine Hungarian Journal of Legal Studies. 2019. Vol.60: Issue 3. P. 260-280 SCOPUS) (у співавторстві з О.В. Кологойдою, І.В. Лукач, А.С. Прокопюк)

Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (ст. ст. 116, 117, 129; Глави 19-22; Глава 24; ст. ст. 230 - 234; Глави 33-34; Глава 37; Глави 38-39; Глава 41). К.: Юрінком Інтер, 2019.

The Doctrine of Legitimate Expectations: Need for Limits. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017. № VIII Issue 5 (27). Р. 1604-1609 (SCOPUS) (у співавторстві з О.В. Кологойдою, І.В. Лукач)

Legal Aspects of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Way to European Integration. Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2017. № 13 [2017]. Р. 291-312 (SCOPUS) (у співавторстві з О.В. Кологойдою, І.В. Лукач)

Актуальні проблеми господарського права (особлива частина): Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2018, С.36-42. 694-796.

Актуальні проблеми господарського права: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2012. С.7-26.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 282 с.

Навчання та стажування

Тренінг «Написання проєктів. Фонди ЄС» (Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), 2021)

Тренінг «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), 2020)

Осіння школа «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового сегменту» (МОН України, Київський регіональний центр НАПрН України, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, 2020)

Тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм» (НАЗЯВО, 2020)

Практикум «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» (Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), 2020)

Тренінг «Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР  (Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), 2020)

Літня школа ОБСЄ з конституційного права для викладачів (2019) 

Німецькомовна літня школа «Право в Німеччині» (DAAD, 2019) 

Німецькомовний воркшоп «Юридична освіта в Німеччині» (DAAD, 2018) 

Стажування в Німеччині «Юридична методика й освіта» (Університет Вісмару, 2017) 

Осіння школа з адміністративного права та німецької методики вирішення задач у межах проекту ОБСЄ «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини (2016) 

Стажування у Польщі «Право ЄС: Поточний стан, проблеми та перспективи» (Варшава, 2016)

Інший професійний досвід

Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 11.170.02 Інституту економіко-правових досліджень НАН України. 

Член редколегії фахового журналу «Адміністративне право і процес» (категорія Б).

Член Робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки Концепції модернізації правового регулювання умов ведення бізнесу в Україні (наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. No 82/7) 

Автор понад 120 друкованих праць

Іноземні мови

Англійська – С1, німецька – В2, польська – А2

Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1pUB8fFF_oeLo1gL7aRN8VyuUE-jfSRtA