Головачова Анастасія Сергіївна

кандидат юридичних наук

асистент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Освіта

У 2012 році отримала диплом з відзнакою магістра права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Дисертаційна праця

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні».

Карєра та досвід науково-педагогічної діяльності

З 2023 р. – асистент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2017-2022 р.р. – доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету.

2012-2017 р.р. – помічник судді Святошинського районного суду м. Києва. 

2011-2012 р.р. – юрист у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Об’єднане підприємство з оцінки та експертизи спеціальних об’єктів і інвестицій – Україна».

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

Orcid ID : orcid.org/0000-0002-2324-1371

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_FdENxUAAAAJ

Публікації

1. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 256 с.

2. Россильна, О. В., Головачова, А. С. Особливості медичного страхування в умовах розвитку персоналізованої медицини. Київський часопис права. 2023. №1. С. 79-85. DOI https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.12

3. Головачова А. С. Суб’єкти посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні: тенденції осучаснення правового статусу. Право України. 2021. № 7. С. 89-100.

4. Головачева А. С. Экономико-правовая сущность страховой посреднической деятельности / А. С. Головачева // LegeasiViata. – 2015. – № 4/4. – С. 14-18.

5. Головачова А. С. Державне регулювання посередницької діяльності: необхідність і мета / А. С. Головачова // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 184-188.

6. Головачова А. С. Проблеми правового становища страхових агентів / А. С. Головачова // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 2. – С. 192-195.

7. Головачова А. С. Джерела правового регулювання страхової та перестрахової посередницької діяльності / А. С. Головачова // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 3. – С. 306–314.

8. Головачова А. С. Правове становище страхових брокерів: проблемні аспекти / А. С. Головачова // Право і суспільство. – 2015. – № 6-2.– С. 55-60.

9. Головачова А. С. Господарсько-правове регулювання правового становища страхових агентів / А. С. Головачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2015. – № 2 (101). – С. 95-100.

10.Головачова А. С. Історія становлення та розвитку законодавства в сфері посередництва у страхуванні та перестрахуванні на території України / А. С. Головачова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 4. – С. 131-136.

11.Головачова А. С. Поняття та ознаки страхової посередницької діяльності: науково-теоретичні проблеми визначення [Електронний ресурс] / А. С. Головачова // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 76-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_4_16.pdf.


Свідоцтва та сертифікати

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації бухгалтера від 16.06.2006 року № 568.

Сертифікат від 15.10.2010 року про успішну участь у навчальній програмі «Медіація: правові основи, методи та практика здійснення», організованій Інститутом східноєвропейського права (м. Мюнхен) та Інститутом законодавства Верховної Ради України.

Сертифікат 3.11-2.12.2011 року успішно взяла участь у навчальній програмі «Комерційне право США».

Сертифікат 27-29 червня 2022 року про успішну участь у форумі з медіації у Лейпцигу (Німеччина) «8 International Leipzig Mediation Forum – the Steinbeis Days».