ПОВАР ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

к.ю.н., доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

https://orcid.org/0000-0002-2057-5528

https://scholar.google.com/citations?user=gBkMtP4AAAAJ

Освіта

1999 р. – юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка, спеціальність «Правознавство», ОКР «Магістр»

Дисертація

2009 р.- дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

З вересня 1999 р. по грудень 2010 р.– асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З грудня 2010 р. і донині – доцент кафедри господарського права, згодом – кафедри господарського права та господарського процесу, і тепер – кафедри економічного права та економічного судочинства навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сфери наукових досліджень та інтересів

Господарське право, правове регулювання ліквідації та реорганізації суб’єктів господарювання, правове регулювання банкрутства, енергетичне право тощо

Основні наукові праці

Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 448 с. Припинення суб'єкта господарювання. С.91-115.

Актуальні проблеми господарського права (особлива частина): підручник/ за редакцією В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К. 2018. С.35-61. Глава 3. Проблеми правового регулювання господарської діяльності у сфері електроенергетики.

Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник / За ред.: В. С. Щербини.-К.: Юрінком Інтер, 2013.- 528 с.

Правове регулювання припинення фізичної особи-підприємця: понятійно-термінологічні проблеми / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. N4 (119). 2021. С.63-69.

Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1tTdWqv0G035HY3uw6UPOwPYe7mrD8s4X