Про кафедру: історія та сучасність

Викладання комерційного (торговельного), а згодом (в радянський період – господарського) права на юридичному факультеті бере початок із часу заснування Київського університету Св. Володимира (08.11.1833 р.), але здійснювалося (до 1973 р.) кафедрою цивільного права, що в дореволюційний період іменувалася кафедрою рос. цивільних законів.

Кафедра господарського права веде своє існування з 1973 року, коли було створено кафедру цивільного і господарського права, яку було розділено на дві кафедри: господарського права і цивільного права.

У 1987 році внаслідок злиття кафедри господарського права і кафедри трудового права, сільськогосподарського та природоресурсового права і було створено кафедру господарського та трудового права. Через рік її було реорганізовано в кафедру господарського та аграрного права. У 1992 році вона була перейменована в кафедру економічного права. В 1996 році в зв'язку із створенням кафедри трудового, земельного та природоресурсового права, повернуто назву "кафедра господарського права". 

У 2020 році за наслідками реорганізації юридичного факультету у Навчально-науковий інститут права назву кафедри було змінено на кафедра господарського права та господарського процесу.

Пізніше назву кафедри господарського права та господарського процесу було змінено на кафедра економічного права та економічного судочинства (Наказ №1026-32 від 10 грудня 2021 р.).

Кафедра забезпечує підготовку юридичних кадрів для бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін економіко-правового спрямування, до яких належать: господарське право, господарське процесуальне право, торгове право, акціонерне право, страхове право, енергетичне право, біржове право, транспортне право,  правове регулювання окремих видів господарської діяльності, банкрутство в Україні та ЄС, бізнес і держава: правові основи взаємодії та ін.

Викладання кожної навчальної дисципліни забезпечується методичною літературою.


Кафедра має на денній та заочній формах навчання три вибіркові блоки дисциплін за ОР «Бакалавр» («Економічне право», «Економічне право ЄС», «Економічне судочинство») та чотири вибіркових блоків за ОР «Магістр», з яких два забезпечується виключно кафедрою («Економічне право», «Економічне судочинство») та ще два із широким залученням інших кафедр Навчально-наукового інституту права  («Комерційне право», «Правове забезпечення безпеки бізнесу»).

Члени кафедри здійснюють плідну науково-дослідну діяльність. Ними підготовлено та опубліковано низку монографій, підручників, посібників, а також чималу кількість наукових статей, у т. ч. у журналах, які індексуються в Scopus та Web of Science.

Члени кафедри беруть участь у законотворчій діяльності, у роботі науково-консультативних рад при органах виконавчої та судової влади. 

Більшість членів кафедри є ефективно практикуючими юристами, адвокатами, мають значний досвід практичної діяльності в тій чи іншій сфері.

З 15 штатних викладачів – 8 докторів юридичних наук (Щербина В.С., Рєзнікова В.В., Радзивілюк В.В., Поєдинок В.В., Пацурія Н.Б., Кологойда О.В., Клепікова О.В., Гарагонич О.В.) і 7 кандидатів юридичних наук (Повар П.О., Кравець І.М., Попова А.В., Пожоджук Т.Б., Гуренко М.А., Андреєва О. В., Дорошенко Л.М.).