КЛЕПІКОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

доктор юридичних наук, доцент

доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор юридичних наук, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом» та докторську дисертацію на тему «Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько- процесуальне право.

Працює на кафедрі з 2003 року, забезпечує викладання господарського права, господарського процесуального права та інших навчальних дисциплін. Для студентів ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр» були розроблені та успішно впроваджені у навчальний процес авторські дисципліни: "Транспортне право», «Проблеми транспортного права», «Правове регулювання окремих видів господарської діяльності».

Автор навчально-методичних праць, наукових та інших публікацій, присвячених питанням транспортного права, господарського права та господарського судочинства. Співавтор науково-практичного коментарю до Господарського кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України.

Сертифікати https://drive.google.com/drive/folders/1aZ9l6shD15WLZsGVl1xPCm1KfMnVedZT