ЩЕРБИНА ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

доктор юридичних наук, професор

професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В.С. Щербина в 1978 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка і з того часу незмінно працює на юридичному факультеті (тепер – Інститут права) Університету, пройшовши шлях від асистента (1978 р.) до завідувача кафедри (1998 – 2019 р.р.). З 2019 р. – професор кафедри господарського права та господарського процесу. Загальний стаж роботи – 50 років, з них в Університеті – 43 роки.

Сфера наукових інтересів – господарське право і арбітражний (господарський) процес, зокрема, правовий статус суб'єктів господарського права; проблеми господарсько-правової відповідальності; публічні і приватні інтереси у сфері господарювання; правові аспекти державного регулювання економіки; принципи господарського судочинства. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію «Правове становище учасників арбітражного процесу», в 1996 – докторську дисертацію «Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки».

В.С. Щербина є визнаним вченим в галузі права. Творчий доробок складає близько 220 наукових праць, серед яких 2 одноосібні (1993, 2008 р.р.) та 11 колективних (1995, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 р.р.) монографій; 7 одноосібних (2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 р.р.) та 2 колективних (2018, 2021 р.р.) підручники з господарського права та актуальних проблем господарського права України; 3 колективних навчальних посібники та 7 колективних підручників з цивільного, зобов’язального права та права власності; 5 колективних навчальних посібників з господарського права та арбітражного процесу (1996, 1999, 2012, 2016, 2017 р.р.), а також 4 Науково-практичних коментарі Господарського кодексу України у співавторстві (2004, 2008, 2012, 2019 р.р.).

В 1999 р. Спілкою юристів України удостоєний 2-ї премії у номінації «Навчальні посібники» за роботу «Арбітражний процес». Навчальний посібник. Частина ІІ. Харків, Консум. – 1999». В 2012 р. Рішенням Комітету з присудження премії імені Ярослава Мудрого (національна академія правових наук України, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») присуджено Премію імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

У 2004 р. обраний членом-кореспондентом, а у 2009 р. – дійсним членом (академіком) Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).

В 2018 р. до 100-річчя НАН України нагороджений медаллю «Народна шана українським науковцям 1918-2018».

В.С. Щербина бере активну участь в підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його науковим консультуванням та науковим керівництвом захищено 12 докторських та 21 кандидатська дисертації. З 2008 р. по 2018 р. він був членом Експертної ради ВАК (ДАК). З 2004 р. по 2018 р. заступник голови, а з 2018 р. по цей час – голова Спеціалізованої вченої ради Д.26.001.06 при Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка. Є членом редколегій кількох наукових видань.

Постановою Президії НАН України від 20 листопада 2019 р. нагороджений відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни».

В 2009 р. нагороджений Подякою Президента України; в цьому ж році присвоєно звання «Заслужений юрист України».

В 2011 р. за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, високі досягнення у професійній діяльності нагороджений Почесною грамотою Президії Національної академії правових наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року (Указ Президента України від 8 квітня 2019 року № 110/2019).

Як викладач і завідувач кафедри господарського права (з 1998 по 2019 р.р.), вніс значний вклад у підготовку фахівців-юристів. За час його керівництва кафедрою запроваджено нові нормативні курси та низку спецкурсів, збільшена кількість спеціалізацій. Зросла кількість викладачів (з 6 в 1998 р. до 15 в 2019 р.), з яких 8 докторів та 7 кандидатів юридичних наук.

З 2000 р. по 2016 р. був членом Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороджений знаком МО України «Відмінник освіти України» (1999); знаком МОН України «За наукові досягнення» (2008); Дипломом Київського національного університету імені Тараса Шевченка як визнаний кращим викладачем юридичного факультету у 2009-2010 навчальному році. В 2020 р. за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка нагороджений Почесною грамотою Університету.