РАДЗИВІЛЮК ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА

доктор юридичних наук, професор

професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9562-8735

Scopus ID: 57205677838

Дисертаційні дослідження

дисертаційне дослідження на тему «Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження» - 2001 рік (кандидатська дисертація)

дисертаційне дослідження на тему «Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності)» - 2014 рік (докторська дисертація)

Кар’єра

З 2015 – до цього часу - професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

стаж науково-педагогічної роботи в закладах вищої освіти – 28 років (в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

Освіта

закінчила навчання:

на денному відділенні юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «правознавство», кваліфікація – юрист

в аспірантурі та докторантурі по кафедрі господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сфера наукових досліджень та інтересів (практики)

господарське право

проблеми господарського права

правове регулювання банкрутства

провадження у справі про банкрутство

банкрутство в Україні та ЄС

проблеми запобігання банкрутству

кооперативне право

правовий режим майна у сфері господарювання та інші

Членство в організаціях

Член спеціалізованої вченої ради: Д 26.001.06 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спеціальність: 12.00.03 - Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / 12.00.04 - Господарське право, господарсько-процесуальне право

Член Науково-консультативної Ради при Національній асоціації арбітражних керуючих України

Арбітр Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

Експерт Науково-експертної ради при Єдиному порталі аналітики судової практики «Ratio Decidendi»

Член редколегії фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного журналу «Слово Національної школи суддів України»

Навчання та стажування

Університет комунікації та менеджменту в Познані, практика за учбовою програмою: «Організація європейської освіти, наукових проектів та публікаційної діяльності» (Республіка Польща, м. Познань).

Господарський суд м. Києва, стажування з метою ознайомлення з практикою розгляду справ про банкрутство (Україна м. Київ).

Інститут конституційно-правової політики, Інститут відкритого суспільства Центральний європейський університет, курси підвищення кваліфікації «Вирішення міжнародних спорів у СОТ та міжнародний комерційний арбітраж» (Угорщина м. Будапешт).

Інститут конституційно-правової політики, Інститут відкритого суспільства Центральний європейський університет, курси підвищення кваліфікації викладачів юридичних вузів (Угорщина м. Будапешт)

Юридичний факультет Утрехтського університету, стажування та навчання з метою ознайомлення з проблемами комерційного права, права банкрутства, міжнародного приватного права тощо, вивчення досвіду викладання зазначених дисциплін, методики викладення, дослідження нормативних та наукових джерел (Нідерланди, м. Утрехт).

Практичний досвід

юрисконсульт дослідного заводу спецелектрометалургії інституту електрозварювання ім. Е. О. Патона, юрист міського виробничого об’єднання вантажного автотранспорту, часткова зайнятість - приватна юридична практика в якості партнера юридичних фірм міста Києва

Основні наукові праці

Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 448 с.

Правове регулювання банкрутства юридичних осіб в Україні: навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл.] – К.: Ліра-К, 2020. – 168 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. – К.: Юрінком Iнтер, 2019. – 816 с. (глава 10 «Підприємства колективної власності»; глава 14 «Правовий режим майна суб’єктів господарювання»; глава 23 «Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом».

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 672 с.

Доктрина конкурсного процесу / Право України. 2021 № 4. С. 13–22 (у співавт. з Б. Поляковим).

Процедура банкрутства страховиків в Україні/ Право України. 2021. № 7. С.100-115.

Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство / Право України. 2019. № 8. С.107-119.

Ідентичність українських кооперативів у світлі кооперативних принципів / Право України. 2018. № 6. С. 43 – 56.

Запобігання банкрутству (неспроможності): господарсько-правовий аспект: монографія.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 532 с.

Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник / За ред.: В. С. Щербини.-К.: Юрінком Інтер, 2013.- 528 с. – с. 453 – 494.