Новини

20 червня 2024 року відбувся успішний захист дисертації Ірини Студенець на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права на тему: «Концесійна модель публічно-приватного партнерства».

Вітаємо з науковим здобутком дисертантку та наукового керівника - д.ю.н., проф. Валерію Поєдинок!

Щиро дякуємо членам разової спеціалізованої вченої ради:

голові - д.ю.н., проф., завідувачці кафедри Вікторії Рєзніковій,

рецензентам - д.ю.н., проф. Ніно Пацурії та д.ю.н., доц. Ліні Дорошенко,

офіційним опонентам - член-кореспонденту Національної академії правових наук України, д.ю.н, проф., завідувачу кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Олегу Подцерковному та д.ю.н, старшому досліднику, заступниці завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» Тетяні Гудімі за ґрунтовну оцінку дисертації та теплі слова і побажання молодій науковиці!

Бажаємо Ірині подальшого плідного наукового шляху, а кафедрі - нових талановитих здобувач

31 травня 2024 року за участі представників кафедри економічного права та економічного судочинства відбулася міжнародна науково-практична конференція «Україна на шляху до євроінтеграції: ефективне управління державною власністю як інструмент відновлення економіки України. Місія та візія господарської юрисдикції».

Захід було організовано з нагоди 33-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів 31 травня 2024 року Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду спільно з проєктом ЄС «Право-Justice», проєктом Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду», проєктом Спеціального представника Головування ОБСЄ – Координатора проєктів в Україні «Підтримка Верховного Суду та вищих судів у реалізації судової реформи та забезпеченні доступу до правосуддя в умовах війни», і Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва.

Спікерами заходу були члени кафедри: Валентин Щербина, Олександра Кологойда; Олександр Гарагонич; Валерія Радзивілюк, Ніно Пацурія.

Обговорювали:

🔥Не втомлюємося вигадувати нові, сучасні форми роботи, навіть наприкінці навчального року! Адже головне – це ідея! Сьогодні студенти 3 курсу в межах дисципліни «Бізнес і держава: правові основи взаємодії» на підсумковому занятті презентували результати своїх проєктів «Організація власної справи», де вони демонстрували покрокове створення бізнесів в різних сферах. Працювали в малих групах та «навчаючись навчали». 

Мета – створити бізнес, організація якого обтяжена необхідними умовами його існування: наявністю ліцензії, встановленими в законодавстві вимогами щодо мінімального розміру статутного капіталу, емісією цінних паперів, наявністю дозволів та контролю з боку органів державної влади тощо. Учасниками презентовано створення банку у формі ПАТ «Ukrainian future bank», ТОВ «Твій фармацевт» та АТ «Слей Інтертейнмент».

Поговорили про те, яку організаційно-правову форму суб’єктів господарювання доцільно обрати для окремих видів бізнесів, про процедуру державної реєстрації таких господарських організацій, дослідили складну систему внутрішньої організації суб’єктів господарювання, проаналізували установчі документи, обрані КВЕДи, особливості отримання банківської ліцензії, ліцензії на фармацевтичну діяльність, ліцензії на мовлення, дізналися про таку особливу умову здійснення діяльності як бездоганна ділова репутація. А головне – було динамічно, пізнавально, невимушено, в атмосфері дружби та  поваги.     

Організатором інтерактивного заняття виступила доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Ангелина Дорошенко.

Шановні друзі та колеги!

🎓13 травня 2024 року відбувся публічний захист дисертації Катерини Сергіївни Спиридонової на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права на тему «Арбітрабельність спорів в міжнародному комерційному арбітражі».

Науковий керівник – Гарагонич Олександр Васильович, д.ю.н, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Щиро вдячні членам спеціалізованої вченої ради д.ю.н., проф Рєзніковій В.В. (голова ради), д.ю.н., проф., академіку НАПрНУ Щербині В.С. (рецензент), д.ю.н., проф. Радзивілюк В.В. (рецензент), д.ю.н., проф. Нагнибіді В.І. (опонент), д.ю.н., проф. Смітюху А.В. (опонент) за об’єктивну оцінку результатів дисертації і високий рівень наукової дискусії!

Вітаємо здобувачку та кафедру із успішним захистом!

На день ближче до Перемоги 🇺🇦


Шановні колеги та друзі! 

Пропонуємо вашій увазі електронну версію збірника матеріалів науково-практичної конференції "Треті наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни", що відбулася 12 квітня 2024 р. 

Збірник доступний за посиланням:

drive.google.com/file/d/1x4wUb6y1aZjEd6VETWcj16ASxAKVsS_W/view?usp=sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0GaVOV1We7XqpufqtcTJQwCIJz9Mk1SjRIWHamK_2iHuzMqYLfazrC14Y_aem_AdUxCusgqc2CySGXjzryo6YhMJlC9yrGnJsQppXSFIaLKsgycbubkTEVVwW1N8pLKB3pBKWGepFCS3AxW2fKxS-k

Друкована версія збірника очікується незабаром.

Дякуємо за інтерес до нашої конференції!

2 травня 2024 року  відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція у Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Сучасні виклики розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови». Учасникам було надано можливість презентувати свої наукові дослідження.

Під час засідання секції  «Економічне право та економічне судочинство» обговорювалися актуальні питання електронної комерції, транснаціональних корпорацій, реалізації корпоративних прав, використання цивільних повітряних суден та інші. Відбулася наукова дискусія та шляхом голосування визначено кращу доповідь. Модераторами секції цього року виступили д.ю.н., доценти кафедри Ольга Клепікова та Олександр Гарагонич.

Колектив кафедри щиро вдячний колегам та усім учасникам за інтерес до наукового заходу. Економічне право - це право нашої майбутньої європейської економіки.

Шановні друзі та колеги!

🎓29 квітня 2024 року відбувся публічний захист дисертації Сливінської Анни Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права на тему «КОРПОРАТИВНІ СПОРИ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА».

Науковий керівник – Кологойда Олександра Вячеславівна, д.ю.н, професор кафедри економічного права та економічного судочинства ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голова ради:

Рєзнікова Вікторія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

Беляневич Олена Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Черненко Олена Анатоліївна – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри правознавства Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»; старший дослідник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (за сумісництвом).

Рецензенти:

Щербина Валентин Степанович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дорошенко Ліна Миколаївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З текстом дисертації, відгуками рецензентів та офіційних опонентів можна ознайомитись за посиланням: https://scc.knu.ua/components/com_chronoforms7/chronoforms/uploads/336110/Дисертація_Сливінська_Анна.pdf.a%20(1).pdf

Щиро вітаємо здобувачку та кафедру із успішним захистом!

На день ближче до Перемоги 🇺🇦

🔥26.04.2024 у студентів 4 курсу денного відділення (дисципліна «Корпоративне право») було підсумкове заняття. Ні..це не контрольна робота.. Не тести…Не відповіді біля дошки..

Це.. перемовини щодо укладення корпоративного договоруПеремовини імітаційні, а от емоції вирували справжні. У всіх «учасників» ТОВ було своє бачення результату щодо включення тих чи інших умов в договір. Так, намагалися прийняти рішення щодо строку дії договору, можливості укладати інші корпоративні договори, обговорювали питання наявності або відсутності переважних прав учасників на придбання частки, опрацьовували умови щодо забезпечення конфіденційності договору, щодо можливості висувати кандидатури до органів управління, передбачили у проєкті корпоративного договору належні та ефективні способи захисту прав, пропонували заходи відповідальності за невиконання договору.

Учасники перемовин бачили корпоративний договорів як інстументарій запобігання конфліктам, проте самі зайшли в корпоративний дедлок і не змогли його укласти)) сказали, що… треба невдовзі очікувати Перемовини (частина 2).

Організатором інтерактивного заняття виступила доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Ангелина ДОРОШЕНКО.

🔊19.04.2024 викладачі кафедри Олександра Кологойда, Олександр Гарагонич, Ангеліна Дорошенко, Ніно Пацурія та студенти 3 та 4 курсу взяли участь у практикумі:

КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

Наш спікер:  Шаді Саад - директор юридичної компанії «Saad Legal», один з найдосвідченіших та найвідоміших фахівців з корпоративного права та корпоративного управління, захисту бізнесу та вирішення корпоративних спорів

Говорили про:

✅корпоративний договір в АТ та ТОВ та його особливості

✅предмет регулювання, права та обов’язки сторін

✅чим не є  корпоративний договір

✅відповідальність сторін корпоративного договору

✅способи захисту прав сторін корпоративного договору та вирішення ситуацій dead-lock

✅судову практики у спорах щодо виконання та оскарження корпоративних договорів.

🏬місце проведення: ауд. 266 Червоний корпус КНУ імені Тараса Шевченка.

Зустріч була цікавою та корисною, бо найкращий результат забезпечує поєднання теоретичних знань та практичного досвіду!

🔥Студенти підготували власний проект корпоративного договору по заданій фабулі та отримали практичні навички!

📢Запрошуємо на гостьову лекцію !

19.04.2024 р. (п’ятниця), 13.00

Наш спікер: ШАДІ СААД - директор юридичної компанії «Saad Legal», один з найдосвідченіших та найвідоміших фахівців з корпоративного права та корпоративного управління, захисту бізнесу та вирішення корпоративних спорів. 

Тема: «КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР»

Поговоримо про:

- правову природу корпоративного договору

- предмет, права та обов’язки сторін

- особливості укладання та виконання корпоративного договору

- відповідальність сторін корпоративного договору

- способи захисту прав сторін корпоративного договору та вирішення ситуацій dead-lock

- судову практики у спорах щодо виконання та оскарження корпоративних договорів.

місце проведення: ауд. 266 Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на платформі Zoom за посиланням:

https://us05web.zoom.us/j/87449257553...

Ідентифікатор конференції: 874 4925 7553

Код доступу: CBNH8R


Готуйте питання та гарний настрій!

📌12.04.2024 року в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка в змішаному форматі відбулась.

Міжнародна науково-практична  конференція «Треті наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни». Її щорічна організація та проведення вже стали доброю традицією для колективу нашої кафедри.

Кафедра щиро дякує всім науковцям, суддям та адвокатам, що долучилися до наукового заходу! Дискусія як завжди була плідною, а атмосфера - дружньою.

До зустрічі наступного року, панове, під вже мирним небом вільної України 💙💛.

❤️‍🔥Кафедра гостинно чекає абітурєнтів та своїх випускників всіх років навчання в цю суботу (6 квітня) з 11:00 до 13:00. Хто скучив - приходьте! 

Місце зустрічі змінити цього дня не можна - аудиторія 256 Червоного корпусу (вул. Володимирська, 60).

https://knu-ua.zoom.us/j/7739007591

Ідентифікатор конференції: 773 900 7591


29 березня 2024 р. ми провели «Модельні загальні акціонерного товариства».

Модератор: Голова зборів - Корпоративний секретар ПрАТ «КІНТО» Яна ЖИЛА.

✔️Явка акціонерів (представників) Зелена Ольга, Нелипович Анастасія, Котков Василь (3 курс) Заклівенець Марк (4 курс).

✔️Реєстраційна комісія Стефанчук Олесь (3 курс)

✔️Лічильна комісія Ковтун Ілля (3 курс)

✔️Голова Наглядової ради - Денисова Анастасія (3 курс)

✔️Секретар зборів - Мельничук Наталія (3 курс)

✔️Представник НКЦПФР - Попок Благомир (3 курс)

✔️Представник НДУ - Дунас Юстина (3 курс)

✔️Генеральний директор - Озадовський Ілля (аспірант 2 року навчання)

Збори пройшли в дружній і невимушеній обстановці.

Всі рішення прийнято💯!

Студенти під керівництвом проф. Кологойди  О.В. наполегливо і старанно підготували всі документи, повʼязані зі скликанням та проведенням очних чергових річних загальних зборів акціонерів, і отримали цінний практичний досвід.

Анонс‼️

📣Кафедра економічного права та економічного судочинства за участю студентів 3 та 4 курсу, які вивчають дисципліни «Акціонерне право» та «Корпоративне право», «Право компаній та ринків капіталів ЄС», готується до проведення  навчально-практичного заходу

🔥Практикум «Модельні загальні збори акціонерного товариства»

🕐29 березня 2024 р. ауд 266, 13.00

Організатор від кафедри: проф. Олександра Кологойда.

Модератор: Корпоративний секретар ПрАТ «КІНТО» Жила Яна

Запрошуємо до участі студентів НН Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка, аспірантів, викладачів, випускників та колег-практиків!

⚖️21 березня 2024 року кафедрою  економічного права та економічного судочинства  була організована оглядова екскурсія  до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Студенти та аспіранти відвідали Музей історії господарських судів України, пройшлися коридорами суду, побачили зали судових засідань, побували в бібліотеці, посиділи в суддівських кріслах

Попри неспокійну ніч в столиці, всі прибули на екскурсію майже в повному складі і отримали величезне задоволення від цього корисного, практико-орієнтованого заходу.  Екскурсія тривалістю в дві з половиною години пролетіла як мить!

Дякуємо керівництву Касаційного господарського суду за підтримку ініціатив кафедри і плідну співпрацю! Окрема подяка Щербатюк В.Ф. за змістовний матеріал, неформальний підхід та атмосферність!

Відповідальною від кафедри за організацію роботи зі студентами була доцент Ангелина Дорошенко.


Шановні аспіранти!


🔥3-денний тренінг «Розкажіть нам про своє дослідження» – Опанування навичками усної наукової комунікації, який проходитиме в 3 різні дати в період з травня по червень, призначений для того, щоб аспіранти оволоділи навичками ефективного представлення усних доповідей.

Подайте заявку до 10 травня 2024 року, щоб розвивати свої навички усної наукової комунікації.

Деталі за посиланням:

https://international.knu.ua/2024/03/18/rozkazhit-nam-pro-svoye-doslidzhennya-opanuvannya-navychkamy-usnoyi-naukovoyi-komunikacziyi-research-training-academy/?fbclid=IwAR2pczH0Hy2ltBZWnRr_ifcAlJ8F8xVWNwoBWzJQn911sidH4npy2yW8YFA

Вітаємо!


🔥Найобговорюваніша тема серед правників-господарників

Як убезпечити себе/свого клієнта від невиконання або неналежного виконання господарських зобовʼязань? Як правильно встановити санкції у господарсько-правових договорах? Чи є дієві механізми притягнення до відповідальності контрагента?

На всі ці питання дасть відповідь запрошена спікерка гуртка - адвокат, медіатор Аліна АНТОЩУК.

Тема: «Господарсько-правова відповідальність за договірні правопорушення».

🕐Коли: 19.03. О котрій: 13:00.


Все, що потрібно від вас - бажання, активність, готовність отримувати цікаву та корисну інформацію, брати участь в обговоренні!

Для зворотнього звʼязку можна писати секретареві гуртка:

Хохуляк Дмитро

+380 95 058 15 05

Запрошена спікерка: адвокат, медіатор Аліна АНТОЩУК.

Модеруватиме засідання гуртка  к.ю.н., асистент кафедри економічного права та економічного судочинства Анастасія ГОЛОВАЧОВА.


11.03.2024 відбувся гурток із господарського права.

Тема: «Ризик у господарських договірних зобовʼязаннях».

В рамках обраної теми було детально проаналізовано категорію ризик у праві в цілому та в господарському праві зокрема, його види та особливості управління ним, наведені практичні приклади прояву ризику.

Студенти мали можливість поставити питання та висловити власні думки щодо питань, практичних ситуацій озвучених викладачем.

В результаті жвавої дискусії було сформульовано ряд висновків щодо поняття ризику у господарських зобовʼязаннях та способів зменшення негативних наслідків (збитків) від  його реалізації.

Спікер гуртку: к.ю.н., ас.кафедри Андреєва О.В.


Тиждень самостійної роботи студенти вибіркових блоків  «Економічне право» та «Економічне право ЄС» провели надзвичайно плідно та результативно!

Здобули нові та поглибили раніше набуті теоретичні знання,  опанували практичних навичок з конкурентного права, взявши участь у практико-орієнтованих заходах Антимонопольного комітету України. Студенти ознайомились з роботою Антимонопольного комітету України.


Кафедра економічного права та економічного судочинства дякує Антимонопольний комітет України, працівникам Комітету та особисто Сергію Шершуну за організацію та проведення заходів для студентів,  відкритість та бажання ділитись досвідом!


Відповідальною від кафедри за організацію роботи зі студентами була професор Олександра Кологойда.


До уваги студентам та всім, кому цікава тема ризиків у господарських договорах❗

❓Чи знаєш ти, що ризик присутній в будь-яких господарських договорах?

❓Чи хотів би ти вміти його виявляти та управляти ним?

👌 Якщо на останнє питання ти відповів ствердно, то просто повинен відвідати наступний захід

⚖️ Кафедра економічного права та економічного судочинства організовує засідання гуртка із господарського права  на тему: «Ризик у господарських зобовʼязаннях: як виявити та управляти».

👌Коли: 11.03.2024 р. 

👀Форма проведення: офлайн.

✅Місце проведення: аудиторія 256 кафедра економічного права та економічного судочинства

⏱️ Час: 13.00.

🟩Спікер: к.ю.н., ас. кафедри економічного права та економічного судочинства Андреєва Олена Вікторівна

Тож чекаємо саме на вас!

Неймовірно пишаємося✨🎓!!!

16 лютого 2024 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України відбувся захист докторської дисертації ДОРОШЕНКО Ліни Миколаївни - доцента кафедри економічного права та економічного судочинства, на тему: «Договори в корпоративному праві» за науковою спеціальністю: господарське право; господарсько-процесуальне право.

Колектив кафедри щиро вітає Ліну Миколаївну з успішним захистом та бажає подальших успіхів, нових звершень!🎉🎊


Шановні друзі, колеги!

Маємо честь запросити Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Треті наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни», яка відбудеться 12 квітня 2024 року в змішаному форматі.

📌Місце проведення конференції:

✅Київський національний університет імені Тараса            Шевченка (червоний корпус)

м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд. 253

✅та на платформі Zoom за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/76095495462...

Ідентифікатор конференції: 760 9549 5462

Код доступу: 2bScuK

🕰️Час: 10.00 (початок реєстрації 9.30)

До участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Треті наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни» запрошуються представники наукових шкіл, викладачі та здобувачі наукового ступеню, а також судді, адвокати та практикуючі юристи, фахівці у сфері господарського (економічного) права.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Європейська інтеграція України: нові виклики для бізнесу й законодавця

2. Цифровізація у сфері господарювання: стан та перспективи правового регулювання

3. Економіка війни та повоєнне відновлення економіки України: господарсько-правовий аспект

4. Врахування вимог сталого розвитку у правовому регулюванні господарської діяльності

5. Захист економічних прав під час війни та в повоєнний період

6. Актуальні проблеми правового забезпечення вирішення економічних спорів

За результатами Конференції планується видання збірника тез. Збірник матеріалів Конференції буде розміщено на веб-сторінці кафедри економічного права та економічного судочинства ННІ права за адресою: https://sites.google.com/knu.ua/econom-law/ та надіслано учасникам Конференції Новою поштою.

📌Повний текст запрошення за посиланням:

https://drive.google.com/.../1sPM2LRu5r3HcSUX2l3w.../view...

📌Запрошення англійською мовою:

https://drive.google.com/.../1O7u7apf569Nn0j2rqRx.../view...

📌ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ:

https://drive.google.com/.../1X2X8SOUmhYuSaYPFeTr.../view...

Шановні студенти та аспіранти, друзі та всі, кого цікавлять правові проблеми репродуктивної діяльності

Для вас Кафедра економічного права та економічного судочинства спільно з кафедрою кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка організували гостьову лекцію!


До вашої уваги лекція доктора юридичних наук, начальника відділу Офісу Генерального прокурора, Почесного працівника прокуратури Чечерського Віктора Івановича на тему: «РЕПРОДУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГОСПОДАРСЬКОГО І КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА».


Готуйте запитання та гарний настрій!

Чекаємо всіх зацікавлених 20 лютого 2024 року (вівторок) о 15.00 на платформі Zoom за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/9175852404...


Ідентифікатор конференції: 917 585 2404

Код доступу: InPravaKNU

10-11 лютого 2024 року відбулися І Національні дебати з корпоративного права, організовані The European Law Students Association (ELSA Kharkiv). Проектним партнером заходу виступила Кафедра економічного права та економічного судочинства Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка.


Кафедра економічного права та економічного судочинства взяла безпосередню участь в розробці фабули відбіркових раундів І Національних дебатів з корпоративного права, проведенні тренінгів для суддів цього заходу, суддівстві на фінальних етапах дебатів (чвертьфінал, напівфінал, фінал). 


Від кафедри суддею фінальних раундів виступив доктор юридичних наук, доцент Олександр Гарагонич, який у т.ч. головував на засіданнях суддівських колегій чвертьфіналу і напівфіналу.

Шановні друзі, колеги, щиро вітаємо і радо повідомляємо🎓!

24 січня 2024 року відбувся публічний захист дисертації Лишенюк Валентини Костянтинівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права на тему «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

Науковий керівник – Пацурія Ніно Бондовна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голова ради:

Рєзнікова Вікторія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

Устименко Володимир Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», Заслужений юрист України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України.

Нескороджена Лариса Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету.

Рецензенти:

Поєдинок Валерія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дорошенко Ліна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисертація є першим на теренах України системним дослідженням господарсько-правового регулювання консалтингової діяльності, що дає цілісне уявлення про поняття, ознаки та види консалтингової діяльності, її принципи та функції, особливості правового становища суб’єктів консалтингової діяльності, а також актуальні аспекти проблематики укладення та виконання договору консалтингу на різних ринках товарів, робіт та послуг.

Окремим аспектом дослідження є проблематика здійснення військово-консалтингової діяльності в Україні, адже якісне консультування військового сектору може бути одним із чинників, що прискорять перемогу України. Крім цього, існує необхідність розумного використання знань осіб, які мають цінний військовий досвід, наприклад ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій. Однак, чинне законодавство України не регулює порядок та особливості надання послуг військового консалтингу, на відміну від законодавства іноземних країн. Існуючі законопроєкти про регулювання військово-консалтингової діяльності потребують суттєвого доопрацювання.

В дисертації наголошено на тому, що важливим аспектом задіяння ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, колишніх працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій в сфері надання військово-консалтингових послуг – є  їхня повоєнна реабілітація, реінтеграція та підтримка, як елемент повоєнної соціалізації та працевлаштування. Регулювання здійснення військово-консалтингової діяльності на законодавчому рівні сприятиме забезпеченню права на працю осіб, які мають досвід бойових дій.

Щиро вітаємо здобувачку та кафедру із успішним захистом!🎉

На день ближче до Перемоги!

До уваги студентів ННІ права!

Оголошуємо набір на другий потік англомовного українсько-американського курсу «Міжнародне бізнес-право та переговори» («International Business Law and Negotiations»)!

Лектор курсу - професор Пол Чада (Paul Chadha) Школи права Північно-західного університету (Northwestern University School of Law, м. Чикаго, США). Проект здійснюється за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх»

Курс складається з лекційної частини та симуляції реальних бізнес-переговорів зі студентською командою з американського університету (5 переговорних сесій

Орієнтовний старт курсу – початок лютого 2024 р., тривалість – 2,5 місяці. Заняття проводитимуться щотижня на платформі ZOOM, початок о 16:00 за київським часом.

Цей курс для вас, якщо:

✅ви бажаєте дізнатися про американський стиль бізнес-переговорів,

✅відчути атмосферу справжніх переговорів з іноземними контрагентами,

✅прокачати усну та письмову юридичну англійську,

✅набути навички ділової комунікації у транскордонному контексті, стресостійкості та реагування на несподівані виклики,

✅урізноманітнити своє навчання новим і цікавим досвідом!

У коментарях до цього допису див. опис курсу від проф. Пола Чада та звіт про перший потік

Для того, щоб взяти участь, просимо зареєструватися до 1 лютого 2024 р. Форма реєстрації:

https://forms.gle/JeGHsH3Lg7bRF5NT9

Залишилися питання – залюбки відповімо! Контактна особа – проф. Поєдинок Валерія Вікторівна, +38 (068) 373 87 55

З 13 по 26 листопада 2023 року пройшли останні практичні заняття 4го курсу у формі модельних судових засідань з викладчем к.ю.н., асистентом Анастасією ГОЛОВАЧОВОЮ⚖️.

За результатами вивчення господарського процесуального права протягом семестру студенти застосували набуті знання та навички для відтворення судового засідання у стінах Навчально-наукового інституту права у спеціально обладнаній навчальній залі.

Студенти мали змогу відчути себе у ролі позивача та відповідача, представників сторін, судді, прокурора, експерта, перекладача, свідка, судового розпорядника та секретаря судового засідання.

Студенти на стільки вжилися у ролі, що виготовляли наочні матеріали (наприклад, для проведення експертизи), а також готували зразки процесуальних та інших документів. 

21 листопада 2023 р. завершився українсько-американський пілотний курс «Міжнародне бізнес-право та переговори» («International Business Law and Negotiations»).

Проект здійснювався у співпраці з професором Полом Чада  (Paul Chadha) Школи права Північно-західного університету  (Northwestern University School of Law, м. Чикаго, США)  за підтримки Програми USAID «Справедливість для всіх» в особі Артема Шаіпова.

З українського боку в проекті брали участь студентські команди з трьох провідних правничих шкіл України, серед яких – і команда ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Марк Заклівенець, Еліна Криган, Петро Пацурківський, Ауріка Соломаха, Вікторія Ямпільська, проф. кафедри економічного права та економічного судочинства Валерія Поєдинок).

Протягом двох з половиною місяців українські студенти опановували американський стиль ведення бізнес-переговорів під керівництвом проф. Пола Чада; тимчасом, долучені до проекту українські викладачі вчилися його викладати. Головною ж родзинкою курсу стало проведення українськими командами симуляції реальних бізнес-переговорів зі студентськими командами з американських університетів.

Упродовж пʼяти переговорних сесій тривалістю 2-3 години студенти долали різницю в часі, ментальні відмінності, протилежні бізнес-інтереси і непередбачувані аргументи іншої сторони для того, щоб укласти бізнес-угоду на взаємоприйнятних умовах. Курс надав  унікальну можливість відчути енергетику справжніх міжнародних ділових переговорів, отримати навички реагування на несподівані ситуації та підготовки проектів реальних договорів. Для українських учасників – ще й максимально прокачати юридичну англійську!

Можна довго описувати цей досвід, але найкраще про нього сказав сам професор Пол, звертаючись до українських викладачів: «Ви побачите, як ваші студенти перетворюються в ЮРИСТІВ!»

Вітаємо учасників проекту і сподіваємося на його продовження! Слідкуйте за оголошеннями!

Анонс‼️

🔥Кафедра економічного права та економічного судочинства запрошує студентів 4 курсу і магістрів взяти участь у практикумі «Електронний Суд»!

💥Спікер заходу та модератор: професор, д.ю.н, адвокат  Олександа КОЛОГОЙДА.

⁉️ Хочете мати власний кабінет в підсистемі «Електронний Суд» - беріть з собою ПК та КЕП! 

Запрошуємо та чекаємо Вас 💯: 

⏱ 24.11.2023 р. о 13.00, ауд. 253

Шановні студенти!

Колектив кафедри економічного права та економічного судочинства щиро вітає вас всіх з міжнародним днем студентів! 🎉🥳

На ваше навчання припало чимало випробувань, проте вони не забрали ваші посмішки і жагу до навчання!

Під мирним небом вільної України в доброму здоровʼї бажаємо вам скласти  всі життєві іспити на відмінно!🔥

Протягом 6-15 листопада 2023 року студенти 4 курсу разом з викладачем д.ю.н., доцентом Ольгою КЛЕПІКОВОЮ напрацьовували професійні навички та компетентності, вчилися практично реалізовувати набуті теоретичні знання з господарського процесуального права.

На практичних заняттях у форматі судового засідання студенти виконували ролі судді, позивача та відповідача, представників сторін, прокурора, експерта, перекладача, свідка, судового розпорядника та секретаря судового засідання.

✅Студенти вчилися керувати ходом судового процесу, обирати спосіб судового захисту, зʼясовувати обставини справи та досліджувати докази, розподіляти судові витрати, реалізовувати процесуальні права та обовʼязки, проголошувати рішення суду тощо.

✅На заняттях у форматі судових дебатів студенти у залі судових засідань демонстрували знання процесуального та матеріального права, навички змагальності та ораторської майстерності.

✅Були заслухані виступи з промовами позивача та відповідача з різних категорій господарських справ. За результатами виступів шляхом голосування було обрано того учасника, промова якого була найбільш переконливою.

Чудова новина!

📚У видавництві Юрінком Iнтер вийшла друком монографія «Договори в корпоративному праві: проблеми теорії та практики», автором якої є к.ю.н., доцентка кафедри економічного права та економічного судочинства Ліна ДОРОШЕНКО.

Проведене дослідження буде цікавим для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, студентів, практичних працівників правозастосовних органів та всіх, хто цікавиться проблемами корпоративного прав. У монографії розглянуто загальнотеоретичні положення про договірне регулювання корпоративних відносин, визначено методологічні засади дослідження договорів у корпоративному праві, виявлено теоретичні проблеми свободи договору в корпоративному праві, її обмеження, досліджено генезис договірного регулювання корпоративних відносин. 

Визначено поняття, сутність та правову природу корпоративного договору у механізмі корпоративного управління, виявлено теоретичні та практичні проблеми укладення, виконання та розірвання корпоративного договору, застосування способів захисту прав сторін корпоративного договору, запропоновано шляхи їх вирішення та основні напрями удосконалення правового регулювання відносин щодо договорів у корпоративному праві. 

Досліджено договори щодо обов’язкового продажу та придбання акцій, інші договори, які опосередковують корпоративні відносини (M&A, договори про створення товариства, договори про припинення товариства тощо). 

Проаналізовано норми чинного корпоративного законодавства України та зарубіжних країн, правозастосовна практика, доктрина господарського та корпоративного права щодо договірного регулювання корпоративних відносин. 

10 листопада 2023 року кафедрою економічного права та економічного судочинства було проведено майстер клас.

Тема: «Як НЕ можна писати позовну заяву для подачі до господарського суду. Основні правила юридичного письма».

Спікером та тренером заходу була: к.ю.н., асистент кафедри, адвокат Андреєва Олена Вікторівна.

Студенти ознайомились із основними проблемами та типовими помилками юристів-початківців у підготовці позовної заяви у господарському процесі на прикладі запропонованої фабули щодо реального спору між субʼєктами господарювання.

Всі учасники заходу мали змогу ставити питання та приймати активну участь в їх обговоренні.

Під час проведення заходу між всіма учасниками панувала дружня атмосфера співробітництва. Жвава конструктивна дискусія допомогла визначитись із рядом проблемних моментів.

Наприкінці заходу було визначено перелік лайфхаків (порад) майбутнім фахівцям у сфері права щодо етапів роботи над процесуальними документами, основних правил їх оформлення та роботи з ними.

Важливість та корисність проведення заходів із практичним спрямуванням допомагає майбутнім молодим фахівцям у сфері права засвоїти прикладні аспекти застосування набутих теоретичних знань.

Тож будемо продовжувати працювати у цьому напрямку. Чекайте подальших анонсів проведення таких заходів нашою кафедрою .

08 листопада 2023 р. о 13.00 в НН Інституті права за організацією кафедри економічного права та економічного судочинства (д.ю.н., проф. Кологойда О.В. та д.ю.н., доц. Гарагонич О.В.) відбулася офлайн-зустріч студентів з ШЕРШУНОМ СЕРГІЄМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ – державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, одним з найдосвідченіших та найвідоміших фахівців за міжнародними рейтингами Legal500 та BestLawyers з конкурентного права, випускник нашої кафедри!

Тема: «Протидія недобросовісній конкуренції: інструменти та практика Антимонопольного комітету України»:

-     визначити, яка конкуренція є недобросовісною;

- розглянути приклади окремих видів порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

-     розміри штрафів за вчинення порушень;

-  проблемні аспекти визначення складу порушень та доказування в справах про недобросовісну конкуренцію;

-правові інструменти протидії недобросовісній конкуренції.

Дякуємо Сергію Миколайовичу за приділений час та цікаву доповідь та презентацію!

Наші студенти порадували активною участю в обговоренні кейсів і позитивно вразили гостя цікавими, іноді навіть трохи провокативними питаннями!

Вітаємо!

Принагідно повідомляємо, що вийшов друком черговий номер юридичного журналу «Право України» (№9, 2023).

Актуальна тема номера:

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКИ ВІЙНИ

ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (ПРОДОВЖЕННЯ)»


Співкоординаторами актуальної теми є професори кафедри економічного права та економічного судочинства ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.ю.н. Вікторія РЄЗНІКОВА та      д.ю.н. Ніно ПАЦУРІЯ.


📚27 жовтня 2023 року успішно прошло оffline-засідання наукового гуртка з Економічного права в Навчально-науковому інституті права !

Шалена активність студентів та актуальні теми досліджень - як ковток свіжого повітря із мирних часів! Живе спілкування та емоції, за чим всі безмежно скучили.

Реальність/нереальність господарських операцій? Чи достатньо первинних документів для підтвердження реальності господарської операції?

Нереальна господарська операція чи все ж фіктивна: в чому різниця? (доповідач: студент 3 курсу Хохуляк Дмитро. З презентацією можна ознайомитися за посиланням: https://docs.google.com/file/d/1S-uYTdVSWn0Hk6h-zN76wdCJ_7uRkxFJ/edit?filetype=mspresentation&fbclid=IwAR3sBL3ffyywXfhR1EcPXskjmiVEYK1aT0yHL8laOZNvQYXUzvQKsLfLNy8).

Самозайнята особа чи фізична особа-підприємець? Проблеми визначення правової природи незалежної професійної діяльності, відмежування  її від підприємницької діяльності. (доповідач: студентка 3 курсу Костяшкіна Аріна).

Це ті теми, які запалили сьогодні дискусію серед студентів та визначили напрями майбутніх досліджень.

🎤Керівник засідання гуртка - д.ю.н, професорка Вікторія Рєзнікова.

13 жовтня 2023 року у рамках співпраці кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка з ТОВ «РАТІО ДЕЦІДЕНДІ» та юридичним журналом «Право України» проведено правовий практикум «КОРПОРАТИВНЕ ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄС».


На практикумі з доповіддю на тему «Доктрина корпоративного права Європейського Союзу» виступила Кологойда Олександра В’ячеславівна – професорка кафедри економічного права та економічного судочинства, докторка юридичних наук, адвокатка

9 жовтня 2023 року відбулося засідання Науково-консультативної ради при Верховному Суді.  На засіданні було обговорено питання законодавчого регулювання укладення, виконання та визнання недійсними договорів іпотеки. Участь в засіданні взяли члени кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор юридиних наук, професор Вікторія РЄЗНІКОВА та доктор юридичних наук, доцент Олександр ГАРАГОНИЧ.

Побачив світ нарешті один із трьох номерів юридичного журналу «Право України» (номер восьмий) з актуальною темою: «ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКИ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ».


Координаторами актуальної теми є професори кафедри економічного права та економічного судочинства ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.ю.н. Вікторія РЄЗНІКОВА та      д.ю.н. Ніно ПАЦУРІЯ.Кологойда О.В., Гарагонич О.В., Дорошенко Л.М. Корпоративне право Європейського Союзу : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К. 2023. – 392 с.

У видавництві Ліра-К вийшов друком перший в Україні підручник з корпоративного права ЄС. Співавторами підручника є викладачі кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра КОЛОГОЙДА, Олександр ГАРАГОНИЧ та Ліна ДОРОШЕНКО.

У підручнику висвітлено основні правові інститути корпоративного права Європейського Союзу, особливості правового статусу компаній, європейських товариств, європейських кооперативів та інших учасників корпоративних відносин, порядок створення, реорганізації, злиття та поглинання (приєднання) компаній, вимоги до капіталу публічних компаній, порядок набуття та реалізації прав акціонерів, правові засади корпоративного управління, поняття, зміст, порядок укладання та виконання корпоративного договору, способи захисту прав сторін корпоративного договору, порядок розкриття інформації, консолідованої фінансової та нефінансової звітності та аудиту компаній, особливості вирішення корпоративних спорів.

Підручник призначений для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти юридичних та економічних спеціальностей, фахівців з корпоративного права, юристів-практиків, підприємців, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями корпоративного права Європейського Союзу.

Другі наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання правового регулювання. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2023 р., м. Київ) / За заг. ред.: В.В. Поєдинок. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 182 с.

У збірнику опубліковано матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Другі наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання правового регулювання) (м. Київ, 21 квітня 2021 р.). 

Основними тематичними напрямами конференції стали: економіка війни та повоєнне відновлення економіки України: виклики і особливості правового регулювання в контексті евроінтеграційних процесів; вплив держави на економіку України в повоєнний період: перспектива правового регулювання; тенденції відновлення і розвитку основних видів та сфер економічної діяльності України у повоєнний період: правовий аспект; захист економічних прав під час війни та в повоєнний період; правове забезпечення вирішення економічних спорів в період дії воєнного стану.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.

Розсилка авторських примірників всім учасникам конференції відбудеться незабаром.

https://drive.google.com/file/d/1IGLIPJZAI3_kSOVYWluAnxBoliaJTcdY

Коли в кінці семестру вже всі втомилися, треба додати мотивації🙋‍♀️, альтернативних форм навчання та креативу. 

Останню тему «Корпоративне управління» зі студентами - магістрами   (навчальні дисципліни «Корпоративне право та M&A” та «Актуальні проблеми корпоративного права в ІТ-індустрііі», викладач - доц. Дорошенко Л.М.) вирішили провести як імітаційні загальні збори. Завжди, коли даєш однакові завдання двом групам студентів, можна не сумніватися, що результат і бачення процесу будуть абсолютно різні) Тому фіналізацією в одній групі стали загальні збори акціонерів, в іншій - загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю.  

Практико-орієнтоване заняття було спрямовано як на поглиблене вивчення положень нового Закону про акціонерні товариства, так і на набуття нових практичних скілзів щодо застосування положень корпоративного законодавства. Так,  підготували протоколи загальних зборів, попередження про прострочення внесення вкладу, повідомлення про скликання загальних зборів учасників; зробили бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрали голову та секретаря зборів, прийняли рішення про зміну структури управління з дворівневоі на однорівневу, розглянули звіт наглядової ради АТ, обрали членів ради директорів акціонерного товариства  і не тільки) 

Голосували і в ТОВ, і в АТ за всі питання майже одноголосно, тому що дух студентської солідарності переміг дух змагальності💪

Над цими проєктами магістри працювали протягом цілого семестру, щоб втілити їх  на одній парі. Але воно було того варте!

ПРО СУЧАСНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» за темою «Господарські договори» через «Brainstorming»,  - як метод висування творчих ідей у процесі розв'язування складної  практичної юридичної проблеми (кейс-задачі), сеанси якого стимулюють творче мислення (3 курс, 19 група, д.ю.н., проф. Ніно ПАЦУРІЯ)ІДЕЯ, ЩО ЗАКЛАДАЛАСЯ У ПОБУДОВУ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ (практичний та творчий концепти):✔️ формулювання студентами власних обґрунтованих судження на основі аналізу законодавства конкретної проблеми (кейс-задачі)✔️ самостійне визначення обставин, у з’ясуванні яких потрібна допомога спільноти (малої групи, як контактної спільноти, яка взаємодіє на основі сенсів такої спільності, має певний ступінь згуртованості, організованості та соціальної зрілості)✔️ демонстрація необхідних знань та розуміння сутності і змісту основних правових інститутів і норм господарського права, зокрема, з проблематики господарських договорівЗАВДАННЯ, ЩО СТАВИЛИСЯ ПЕРЕД ГРУПОЮ:1. Надати Pro bono усну юридичну консультацію на запит Клієнта (кейс-задачі) в режимі обмеженого часу: практичний концепт ❗️2. Презентувати письмові індивідуальні завдання для 5-ти студентів (за їх власним бажанням) у формі юридичного есе або презентацій, до 5 хв. по часу (з додаванням робіт на гугл-диск) із теми «ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ», творчий концепт❗️:a) Договір франчайзингу: правове регулювання, специфіка, предметb) Договори M&A: специфіка та предметc) Договір про надання форензік послуг: сутність, предмет, особливостіd) Договір РЕПО: сутність, предмет, особливостіe) Торгові звичаї / звичаї ділового обороту при укладенні  господарських договорів: вплив, прикладиРЕЗУЛЬТАТИ, ЯКИХ ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ:✔️ набуття студентами теоретико-концептуальних знань, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності✔️ критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності, зокрема на межі предметних галузей✔️ розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів✔️ зрозуміле і недвозначне донесення висновків, а також знань та пояснень, ідей, проблем, рішень, що їх обґрунтовують, власний досвід до фахівців і нефахівців в галузі професійної діяльності✔️ прийняття рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребують застосування нових підходів та прогнозування✔️ відповідальність за розвиток практик окремої малої групи та оцінку стратегічного розвитку команди✔️ здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономностіРЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ БУЛА ДОСЯГНУТА ЧЕРЕЗ:  1) поділ студентів на малі групи (через zoom-платформу)2) надання кейс-задач для дискутування та вирішення в малій групі3) обрання спікера малої групи для представлення результатів Brainstorming 4) обговорення результатів  Brainstorming із групою та підведення підсумків 5) представлення та обговорення творчих завдань 🔥 «Вища освіта – це складна відкрита «екосистема», яка здатна до швидкого реагування у зв’язку з мінливими соціально-економічними реаліями, індивідуальними та груповими освітніми потребами і запитами. Вона базується на світоглядних і методологічних засадах відкритості та безперервності процесу пізнання» (с).

Трохи про нові форми проведення занять. Апробували зі студентами 2 курсу (гр. 3, викладач -доцент, кандидат юридичних наук Дорошенко Л.М.) альтернативний формат проведення контроля за темою. Проведення підсумкового заняття  вирішили «апгрейдити» та зробити у вигляді Аукціону як організатору торгівлі. 

Розподілили ролі, працювали у малих групах, проаналізували законодавство, передивились безліч відео-інструкцій по проведенню різних аукціонів, переглянули справжні пропозиції на електронних торговельних майданчиках, обирали лот, який нас цікавить, ознайомлювалися з умовами продажу активу, приймали пропозицію тощо. 

Завдяки професійному ліцитатору, який бездоганно володів технікою торгів, відчули справжню атмосферу аукціону, завзято робили крок аукціону  та… перемагали!!! 🏅🏆

Всім було приємно відчути себе новими власниками активів!💪

Крім нових знань, духу змагальності, ґрунтовної підготовки нашим досягненням було і те, що у аудиторії «очі запалали»🔥

⚖️Звітуємо на наслідками проведення 20 квітня 2023 науково-практичного вебінару щодо договірного права України та ЄС, організованого кафедрою економічного права та економічного судочинства і кафедрою цивільного права.⚖️Доповідь топ-спікера Тетяни Борисівни ДРОБОТОВОЇна тему: «Практика Верховного Суду у сфері господарського договірного права». ✔️Посилання на запис відео з 00:01 до 01:05:53 хв. :  https://drive.google.com/.../1G4eWMtTP3DwVKwWfreF.../view... ✔️Презентація доповіді спікера за посиланням: https://drive.google.com/.../1aRF1cwaQJ4PnRO9WNZ.../view...⚖️Доповідь топ-спікера Сергія Олексійовича ПОГРІБНОГОна тему: «Електронна форма договорів у сфері господарювання». ✔️Посилання на запис відео з 01:11:50 до 01:45:10 хв.:  https://drive.google.com/.../1G4eWMtTP3DwVKwWfreF.../view... 🖇️Доповідь Марка ЗАКЛІВЕНЦЯ на тему: «Відступлення права вимоги за законодавством України та ЄС». ✔️Посилання на запис відео з 01:49:43 до 1:59:04 хв. :  https://drive.google.com/.../1G4eWMtTP3DwVKwWfreF.../view...✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://docs.google.com/.../1G4qYAEhvM.../edit... 🖇️Доповідь Дарії СІВЧЕНКО на тему: «Переведення боргу вимог в Україні та ЄС». ✔️Посилання на запис відео з 1:59:54 (ч. 1 відеозапису) до 00:34  (ч. 2 відеозапису) хв. :  https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...https://drive.google.com/.../1MG5S4rN.../view... ✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1hviMvX50GcU69bAeaVn.../view... 🖇️Доповідь Софії ТУРЧИН на тему: «Залік вимог за законодавством України та ЄС». ✔️Посилання на запис відео з 00:56 до 12:20 хв. :  https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1fw0ngf2zl_r4_p.../view... 🖇️Доповідь Ангеліни КОРШУН на тему: «Комплаєнс у договірній діяльності суб’єктів господарювання».  ✔️Посилання на запис відео з 13:20 до 36:40 хв. :  https://drive.google.com/.../1MG5S4rN.../view...   ✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1sacRrJkJxYpRgp6ipGx.../view... 🖇️Доповідь Яни ГУЛЯК, Анастасії ЗУБРІЙ, Валентини КРАМАРЕНКОЯна ГУЛЯК, Анастасія ЗУБРІЙ та Валентина КРАМАРЕНКО на тему: «Використання електронної форми у господарських договорах». ✔️Посилання на запис відео з 37:55 до 47:42 хв.:  https://drive.google.com/.../1MG5S4rN.../view... ✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1z6YL9lVxfAXiFrVrY85.../view... 🖇️Доповідь Анастасії ТАРТАКна тему: «Гіг-контракти в України». ✔️Посилання на запис відео з 49:13 до 59:17 хв.:  https://drive.google.com/.../1MG5S4rN.../view... ✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1Kp2HcuqeDMgHrLwLyUr.../view... 🖇️Доповідь Єлізавети ЧИРКИ на тему: «Використання електронної форми у господарських договорах». ✔️Посилання на запис відео з 59:45 до 01:12:51 хв.:  https://drive.google.com/.../1MG5S4rN.../view... ✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../12W6yqBvP4pC4.../view...  🖇️Доповідь Катерини СКИБУН та Юлії УСОВОЇ на тему: «Позовна давність за законодавством України та ЄС (ПЄДП)». ✔️Посилання на запис відео з 01:13:40 до 01:43:00 хв.:  https://drive.google.com/.../1MG5S4rN.../view... ✔️Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1Fid.../view... ☑️Матеріали, підготовлені студентами можна переглянути також за посиланням: https://drive.google.com/.../1JgO17TVesE8nj2B67PSvmf5WWAU...

🗓️Сьогодні (14 квітня 2023р.) в рамках діяльності гуртка з економічного права «Legal & Business Community» пройшла зустріч студентів та аспірантів ННІП КНУ ТШ із суддею Деснянського районного суду м.Чернігова, Коверзневим Вадимом Олександровичем, доктором юридичних наук та професором.

☑️Суддя Коверзнев Вадим Олександрович розповів про ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ У СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ, а також 

відповів на всі запитання, які надійшли від здобувачів освітніх послуг, розповів про свій багаторічний досвід роботи у судовій системі, про особливості та проблеми судочинства в сучасних умовах, про електронне судочинство та електронні докази, тощо. 

🔘Хто не встиг чи не зміг із якихось причин долучитися до зустрічі, може ознайомитися з презентацією Коверзнева В.О. за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1ifV5TBymXwWJqETXctMNXW48TSqjBjr1

🔘3 квітня 2023 р. відбулося друге засідання наукового гуртка з економічного права. 

🔘Тема засідання: “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ”.

‼️За традицією знайомимо з кращими доповідями учасників гуртка та топ-спікерів.

☑️Засідання відбулося за участі топ-спікера ТАЦИШИНОЇ Олени Петрівни, начальниці юридичного відділу Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Вона виступила з доповіддю на тему: «Інструменти здійснення державного контролю та забезпечення прав суб’єктів господарювання під час ведення бізнесу в частині конкуренційного регулювання».

Посилання на запис відео з 03:50 (поч. ч. 1 відеозапису) до 24:12 (кін. ч. 2 відеозапису):  https://drive.google.com/.../1fIIgwNPp4xJpGSPVqZ0.../view... 

https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1qrx7kU3IEhxdOq_gk.../view...  

☑️Софія ТУРЧИН виступила з доповіддю на тему: «Недобросовісна конкуренції та її прояви». Посилання на запис відео з 43:35 до 53:53 хв.:  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

☑️Катерина СКИБУН виступила з доповіддю  на тему: «Природні монополії». Посилання на запис відео з 57:00 до 1:20:48 хв. :  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповідача: https://drive.google.com/.../1r_0CvDBh5.../view... 

☑️Марина МЕЛЯНЧУК та Євгенія ОГІЛЬКО виступили з доповіддю  на тему: «Зловживання монопольним (домінуючим) становищем». Посилання на запис відео з 1:23:40 до 1:33:19 хв. :  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1iZut76CTaCqpVKmQNyk.../view... 

☑️Віолета АЛЕКСАНДРОВА виступила з доповіддю  на тему: «Недобросовісна реклама». Посилання на запис відео з 1:35:15 до 1:45:00 хв. :  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../10h7VLziSAQwWdWAJHAb.../view... 

☑️Вікторія ЛАДА виступила з доповіддю  на тему: «Антиконкурентні узгоджені дії». Посилання на запис відео з 1:45:39 до 1:56:20 хв. :  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../10h7VLziSAQwWdWAJHAb.../view... 

☑️Ольга ГАЙДАРЖИ виступила з доповіддю  на тему: «Контроль за концентрацією». Посилання на запис відео з 1:56:50 до 2:06:00 хв. :  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1J82gN5UaDdWM9AsNlI8.../view... ☑️Соломія ОРЛЕНКО виступила з доповіддю  на тему: «Антиконкурентні узгоджені дії». Посилання на запис відео з 2:06:30 до 2:18:54 хв. :  https://drive.google.com/.../1LnVO.../view... 

Посилання на  презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../13VtXWkh7LIT7RaazVyq.../view... 

🔘Аудиторія була напрочуд активною, обговорювані питання - актуальними, дискусії - змістовними, а атмосфера - дружньою 🤗

🔘Відеозапис всього засідання за посиланням: https://drive.google.com/.../1fIIgwNPp4xJpGSPVqZ0.../view...

👀 Шукаєш цікаві івенти та можливості, які наповнять тиждень самостійної роботи❓

Тоді наш анонс для тебе ✍️

🔥Запрошуємо всіх бажаючих на вебінар «Договірне право України та ЄС», що відбудеться за участю двох суддів Верховного Суду❗️

🗓️20 квітня 2023 року 

⏰ 11:00

📌Долучитися можна он-лайн за посиланням: https://knu-ua.zoom.us/j/3097833044...

📍Захід проводиться спільно кафедрою економічного права та економічного судочинства та кафедрою цивільного права ННІП Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння Верховного Суду в рамках функціонування наукових гуртків. 

📍Топ-спікери заходу: 

☑️ Дроботова Тетяна Борисівна, к.ю.н., суддя КГС ВС, секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності, заслужений юрист України. Тема виступу: «Практика Верховного Суду у сфері господарського договірного права»; 

☑️ Погрібний Сергій Олексійович, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя КЦС ВС. Тема виступу: «Правила про форму договору та зміна законодавства».

🖇️Правила заходу та загальний регламент:

1. Виступи запрошених топ-спікерів.

2. Студентські доповіді. 

☝️Усі доповіді ілюструються презентаціями. 

⏳ Регламент студентських доповідей: 5 - 7хв.

3. Захід заснований на принципах етики та взаємоповаги. Якщо у Вас виникло бажання висловитися – здійснюйте це за допомогою функції підняття руки у Zoom. 

🙌 Бажаною є участь слухачів та спікерів із ввімкненою  веб-камерою.

Із нетерпінням очікуємо на Вас!

📌Детальніше про захід: 

https://drive.google.com/.../1jdHXv2hyTGp2sTsF1u7.../view...

31 березня 2023р. завідувачка кафедри, д.ю.н., професорка Рєзнікова Вікторія Вікторівна на запрошення Юридичного порталу Ratio Decidendi взяла участь у он-лайн практикумі «Способи захисту порушеного права в господарському судочинстві. Практика Верховного Суду та правова доктрина» на тему: «Способи захисту порушеного права в господарському судочинстві: правова доктрина».


З презентацією виступу можна ознайомитися за посиланням:

https://docs.google.com/file/d/1XyfwcrvFveqy_obFgXSOTuSMmK7GhFTi

Гурток з економічного права запрошує всіх студентів та аспірантів ННІП на зустріч із суддею Деснянського районного суду м. Чернігова, Коверзневим Вадимом Олександровичем, доктором юридичних наук та професором.

Коверзнев Вадим Олександрович, д.ю.н., закінчив у 1999 році Інститут міжнародних відносин КНУ (кваліфікація - магістр з міжнародного права). З жовтня 2002 року по теперішній час — суддя Деснянського районного суду м. Чернігова; а з лютого 2009 року по теперішній час — заступник голови цього суду-голова палати суддів, що спеціалізуються на розгляді цивільних та адміністративних справ (спори з суб'єктами владних повноважень, що виникають у сфері публічно-правових відносин).

На зустрічі, яка відбудеться 14 квітня о 15:00, пан Коверзнев Вадим Олександрович розповість про свій багаторічний досвід роботи у судовій системі, про особливості та проблеми судочинства в сучасних умовах, про електронне судочинство та електронні докази, про найбільш поширені помилки, які допускаються при підготовці та оформленні процесуальних документів тощо. 

😉 Учасники зможуть задати свої питання та отримати відповіді, заповнивши цю форму https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfIpE.../viewform

Виникли питання щодо реєстраційної форми? Звертайтеся до Секретарки гуртка Катерини https://t.me/Cyberbee_e

Кількість місць обмежена, тому поспішіть зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfIpE.../viewform та приходьте на зустріч із суддею Коверзневим!

Не пропустіть нагоду поспілкуватися із практикуючим суддею!

☑️28 березня 2023 року відбулася 

Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЛІТАРНОГО ВПЛИВУ:

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ». 

☑️Конференція була проведена за підтримки ПРООН в рамках Проєкту

«Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення»,

що фінансується Урядом Японії. 

☑️Від кафедри економічного права та економічного судочинства в конференції взяли участь д.ю.н., професори: 

🔘 Поєдинок Валерія Вікторівна з доповіддю на тему: «Статус міжнародного спонсора війни: правові підстави і наслідки»;

🔘Рєзнікова Вікторія Вікторівна з доповіддю на тему: «Вплив держави на економіку в умовах війни в Україні: концептуально-правові засади». 

Детальніше про захід за посиланням:

http://www.iepd.kiev.ua/?p=14586

З програмою заходу можна ознайомитися за посиланням: 

http://www.iepd.kiev.ua/.../%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0...

📑 Тези виступу на круглому столі «Зміни в правовому регулюванні економічних відносин: перспективи та ризики» Вікторії Рєзнікової, д.ю.н., професорки, завідувачки кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

https://docs.google.com/.../1TsJNcpihGxaSF78XXDcc.../edit...

🔘«16» березня 2023 року відбулося засідання наукового гуртка з економічного права за темою: «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ». 

🔘Науковий керівник гуртка: Вікторія Вікторівна РЄЗНІКОВА

🔘Секретарка наукового гуртка: Катерина Андріївна СКИБУН. 

‼️Знайомимо із кращими доповідями учасників гуртка та топ-спікерів: 

☑️Доповідь топ-спікера Ніно Бондовни ПАЦУРІЇ на тему: «Перспективи впровадження технологій штучного інтелекту у забезпечення національної безпеки та обороноздатності України у повоєнний період».

Посилання на запис відео з 00:08 до 27:44 хв. : https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

Посилання на презентацію доповіді спікера: https://docs.google.com/.../1pqKvm.../edit? usp=drive_web&ouid=114701517387342861146&rtpof=true

Додаткові матеріали від спікера: https://docs.google.com/.../1PC1eEwSbFSgclcwMm822PK0.../edit ?usp=share_link&ouid=114701517387342861146&rtpof=true&sd=true

☑️Вадим СЕРЖАНТОВ виступив з доповіддю на тему: «Електронна форма договорів у сфері господарювання». 

Посилання на запис відео з 30:50 до 44:30 хв.: https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

Посилання на презентацію доповідача:

https://drive.google.com/.../1pOGZ4ZMZIgAuGJke2ld.../view... hare_link

☑️Доповідь топ-спікера Артура Васильовича ПОГОРІЛЕНКА

на тему: «Правове регулювання альтернативних видів грошових розрахунків за законодавством України». 

Посилання на запис відео з 48:40 до 1:02:46 хв. : https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

Посилання на презентацію доповіді спікера: https://docs.google.com/.../164xs4E9wegeeqgepDq9S.../edit...

☑️Данило ОЛЕКСЕВИЧ виступив з доповіддю на тему: «Обіг віртуальних активів: проблема та перспектива». 

Посилання на запис відео з 1:06:40 до 1:20:40 хв. : https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

☑️Доповідь Дарії СТУПАК на тему: «Електронний документообіг суб’єкта господарювання». Посилання на запис відео з 1:28:45 до 1:42:48 хв. : https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

Посилання на презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1V9wEwe0.../view...

☑️Доповідь Віоли АЛЕКСАНДРОВОЇ на тему: «Електронні довірчі послуги». 

Посилання на запис відео з 1:43:50 до 1:50:04 хв. : https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

Посилання на презентацію доповіді спікера: https://drive.google.com/.../1dXVYes.../view...

☑️Доповідь Тимофія ГЛАДЧЕНКА

на тему: «Електронна комерція, та її регулювання».

Посилання на запис відео з 1:50:39 до 2:01:27 хв. : https://drive.google.com/.../1fpZGd5cSHAeMBX511Ex0jCIs...

Посилання на презентацію доповіді спікера: https://docs.google.com/.../1rQaXDejl8iegceCT3WwT.../edit...

🔥Дякуємо всім учасника гуртка за неабияку активність та небайдужість до проблематики економічного права❗️ 

📍Незабаром - нове засідання гуртка та не менш актуальні теми для наукових дискусій, тож слідкуйте за нашими анонсами ☝️і до нових зустрічей 🤗

Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду від 03 березня 2023 року № 13 до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді увійшли такі члени кафедри економічного права та економічного судочинства: 

☑️ ЩЕРБИНА Валентин Степанович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України

☑️ РЄЗНІКОВА Вікторія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

☑️ КЛЕПІКОВА Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

☑️ ГАРАГОНИЧ Олександр Васильович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Колектив кафедри вітає колег та бажає плідної праці! 

З текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/sn_kr

Викладачами кафедри економічного права та економічного судочинства в освітньому процесі використовуються різні інтерактивні технології, в тому числі інструменти геймофікації.

Наприклад, студенти із задоволенням перевіряють рівень своїх знань з навчальної дисципліни «Торгове право» за допомогою вікторин, створених за допомогою навчальної платформи «Kahoot».

Доцент кафедри Кравець Ірина Мирославівна після завершення вивчення теми проводить такі вікторини, що дозволяють узагальнити пройдений матеріал цікаво та пізнавально.

А елемент змагальності захоплює та підвищує мотивацію студентів та аспірантів до активної участі в освітньому процесі

Шановні студенти

Ця інформації для тих, хто навчається на третьому курсі і готується обрати спеціалізацію (вибірковий блок навчальних дисциплін), що вивчатиме наступного навчального року

Пропонуємо вашій увазі вибірковий блок «ЕКОНОМІЧНЕ СУДОЧИНСТВО»

PACTA SUNT SERVANDA, АЛЕ НЕ ВСІ ЦЕ РОБЛЯТЬ

Знати свої права замало - треба вміти їх захищати

Форм і способів захисту прав багато

Рішення має бути не просто правильним, а й економічно вигідним

Як обрати оптимальний шлях захисту прав

Вирішити чи врегулювати спір

Як не потрапити до процесуальної пастки (або ж поставити свою власну)

ПРО ЦЕ ПОГОВОРИМО ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН НАШОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Дисципліни вибіркового блоку:

Адвокатська та виконавча діяльність в економічному судочинстві

Процедури банкрутства

Захист прав Європейським судом з прав людини

Міжнародний комерційний арбітраж та бізнес-медіація

Докладніше за посиланням

https://www.facebook.com/economiclawdept/posts/pfbid0ynEVmuTnZBkvKnPmHShSZJHWPDTyK9pmFtGo1HCqhvenDWSHM8qEqCPCqhgPhbTLl?__cft__[0]=AZULSkBFyk4HfQM2UBRajpoEDeZoCzUZAPBo-cPSnSQqmVsIwc0LTApP84YZtxbsF_iFzll41n6o17UWDeLpIs0WzHGwX2A_aBEFSu3T3TQxCsjkZu_4pHpQ95zz4OJZB148k8oFO1o79SrUDQQ9ro_jR2GnooO7iMkdhitOpAvDgHvxB35GusEn-LEDxgLjhB4&__tn__=%2CO%2CP-R

Ви студент ННІП Київского національного університету імені Тараса Шевченка за ОП Бакалавр?

Вас цікавлять вибіркові дисципліни кафедри економічного права та економічного судочинства?

Ви хочете зробити свій вибір усвідомлено та відповідально?

Тоді ця інформація для вас

Представляємо перелік вибіркових дисциплін за профілем діяльності нашої кафедри.

Викладання дисциплін забезпечують:

Страхове право - д.ю.н., проф.Пацурія Ніно Бондовна;

Акціонерне право - д.ю.н., проф.Кологойда Олександра Вячеславівна;

Біржове право - к.ю.н., доц.Попова Анастасія Володимирівна;

Енергетичне право - к.ю.н., доц.Повар Павло Олександрович;

Бізнес і держава: правові основи взаємодії - к.ю.н., доц.Дорошенко Ліна Миколаївна;

Транспортне право та Правове регулювання окремих видів господарської діяльності - д.ю.н., доц. Клепікова Ольга Вікторівна;

Торгове право - к.ю.н., доц.Кравець Ірина Мирославівна;

Банкрутсво в Україні та ЄС - д.ю.н., проф.Радзивілюк Валерія Вікторівна.


Обирайте нас і до зустрічі під час навчання

Науковий гурток з економічного права

Тема засідання: «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ»

Дата засідання: 16 березня 2023 року; час початку: 16:00

Науковий керівник: проф.Рєзнікова Вікторія Вікторівна

Секретар: Скибун Катерина

Презентуємо топ-спікерів

Пацурія Ніно Бондовна, доктор юридичних наук, професор кафедри економічного  права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат

Автор понад 200 наукових праць

Сфера професійних інтересів: економічне право, економічний аналіз права, право цифрової економіки, правове регулювання штучного інтелекту, правове регулювання публічних та оборонних закупівель, страхове право, правове регулювання фінансових послуг в Україні та ЄС, правове регулювання консалтинговою діяльності, правовий бізнес-консалтинг

Доповідь на тему: «ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ  УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД»

Погоріленко Артур Васильович, доктор філософії в галузі права

Магістр за програмою подвійного дипломування «Україно-Європейські правничі студії» за спеціальністю «Право», спеціалізація «Правове регулювання публічної адміністрації та права людини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету імені Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва), практикуючий юрист у ТОВ «Камʼянка-Солар»

Автор понад 10 наукових праць за напрямом господарсько-правове регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції

Сфера професійних інтересів: економічне право, економічне право ЄС, правове регулювання електронної комерції 

Доповідь на тему: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ»

Докладніше на сторінці кафедри в Фейсбук 

https://www.facebook.com/economiclawdept

Продовжуємо формувати практичні навички у наших студентів

27.02.2023 р. відбулося практико-орієнтоване семінарське заняття з курсу: «Міжнародний комерційний арбітраж та бізнес-медіація», для студентів 4 курсу, вибірковий блок «Економічне судочинство». 

Тема заняття: «Мирова угода».

Викладач, що провів семінарське заняття: к.ю.н., ас.кафедри Андреєва Олена Вікторівна.

Заняття проходило із застосуванням технологій дистанційного навчання та інтерактивних методик проведення семінарських занять.

Студентам надано було посилання на реальне рішення суду із ЄДРСР та поставлено завдання поміркувати, яким мін би бути результат конкретної практичної судової справи, якби сторони уклали між собою мирову угоду.

Під час обговорення кожен із присутніх студентів мав змогу продемонструвати підготований проект мирової угоди, отримати запитання від своїх колег по групі та коментар викладача.

Студенти були досить заінтересовані процесом розгляду проекту мирової угоди, оскільки кожен із варіантів такої угоди був індивідуальним.

Проведення занять із застосуванням новітніх засобів технічних досягнень дозволяє студентам не тільки отримати глибокі теоретичні знання у сфері права, а й здобути навички юридичного письма, складання проектів процесуальних документів тощо.

Мало хто знає, але більшість із викладачів нашої кафедри - це не лише талановиті вчені, а й успішно практикуючі адвокати, які охоче діляться зі студентами своїм досвідом.

Докладніше на сторінці кафедри в Фейсбук

https://www.facebook.com/economiclawdept

Учасники гуртка матимуть можливість:✅Обговорювати актуальні теми та проблеми, пов'язані з економічним правом; ✅Ознайомлюватися з останніми дослідженнями та розробками в галузі економічного права;✅Долучитися у якості слухача;✅Взаємодіяти з професіоналами в цій галузі, обмінюватися думками та ідеями.⚠️Тема засідання: «Правове забезпечення цифровізації економіки».⚠️Дата засідання: 16 березня 2023 року⚠️Час початку: 16:00⚠️ Науковий керівник: проф.Рєзнікова Вікторія Вікторівна.⚠️Секретар: Скибун Катерина. 👨🏻‍💻Посилання для он-лайн участі на платформі zoom:https://us05web.zoom.us/j/84391665129&pwd=ci9Xa2c2Qk5GVE81Sm5VUWJPM0pHUT09Детальніше про гурток, тему першого засідання, контакти секретаря, умови участі за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1VCU1vLdkJYLXYehuAb9QGEzNPBsZVr7K

🔥Продовжуємо формувати практичні навички у наших студентів❗️

‼️27.02.2023 р. відбулося практико-орієнтоване семінарське заняття з курсу: «Міжнародний комерційний арбітраж та бізнес-медіація», для студентів 4 курсу, вибірковий блок «Економічне судочинство».  

📍Тема заняття: «Мирова угода». 

📍Викладач, що провів семінарське заняття: к.ю.н., ас.кафедри Андреєва Олена Вікторівна. 

✅Заняття проходило із застосуванням технологій дистанційного навчання та інтерактивних методик проведення семінарських занять. 

✅Студентам надано було посилання на реальне рішення суду із ЄДРСР та поставлено завдання поміркувати, яким мін би бути результат конкретної практичної судової справи, якби сторони уклали між собою мирову угоду. 

✅Під час обговорення кожен із присутніх студентів мав змогу продемонструвати підготований проект мирової угоди, отримати запитання від своїх колег по групі та коментар викладача. 

✅Студенти були досить заінтересовані процесом розгляду проекту мирової угоди, оскільки кожен із варіантів такої угоди був індивідуальним. 

⚠️Проведення занять із застосуванням новітніх засобів технічних досягнень дозволяє студентам не тільки отримати глибокі теоретичні знання у сфері права, а й здобути навички юридичного письма, складання проектів процесуальних документів тощо. 

⚠️ Мало хто знає, але більшість із викладачів нашої кафедри - це не лише талановиті вчені, а й успішно практикуючі адвокати, які охоче діляться зі студентами своїм досвідом.

Кафедра вітає з успішними захистами дисертацій Погоріленка Артура Васильовича на тему «Господарсько-правове регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції» (захист відбувся 10.02.2022 р., науковий керівник - проф. Пацурія Н.Б.), а також Пропопюк Анастасію Сергіївну на тему «Корпоративна відповідальність в акціонерних правовідносинах» (захист відбувся 14.02.2022 р., науковий керівник - проф. Кологойда О.В.). Обидва дисертанти здобули ступінь доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

Роботі разових спеціалізованих вчених рад Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також плідним науковим дискусіям, труднощі воєнного часу не завадили. Особлива вдячність офіційним опонентам! 

Пишаємося випускниками кафедри та зичимо їм подальших наукових звершень, творчих та інших професійних здобутків!

Вельмишановне панство!

 

Маємо честь запросити Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Другі наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни», яка відбудеться 21 квітня 2023 року в онлайн форматі на платформі Zoom за посиланням:

https://us05web.zoom.us/j/2657564659?pwd=NGpmeDRxMzcreWZQWEQvQ

k5ZajBSUT09

Ідентифікатор конференції: 265 756 4659

Код доступу: atgp1T

Час: 10.00 (початок реєстрації 9.30)

 

Тема заходу:

«ЕКОНОМІКА ВІЙНИ ТА ПОВОЄННИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ, ЗАВДАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

 

До участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Другі наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни» запрошуються представники наукових шкіл, викладачі, аспіранти та здобувачі наукового ступеню, а також судді, адвокати та практикуючі юристи, фахівці у сфері господарського права.

Робочі мови конференції: українська; англійська.

Докладніше читайте за посиланням https://www.facebook.com/economiclawdept/posts/pfbid022LJb9HX67vk5LQCX5LuzQuvSv11f7NZjsbQUwdkF5RgkMzLac925oqPuCKiF6V6Tl?__cft__[0]=AZXpOPSSDXMS6dzXDtcvKuTHto1seKYWz8KRW6GEiCoyz22-gY6PrgGWoPKA3py8_ATpATFaeit3y4z_ripML0SrjkGTcG5rJn_eqn_LJ7ttBuWdIenjEiDgVlzDxh6VK_hCIFkhhQadvV1FcC7bdIyhadE38Q4ldJxJN1u8T0mOaQUd9-agPYkd1utdW3nnM3A&__tn__=%2CO%2CP-R

2 грудня 2022 року д.ю.н., проф. Вікторія Рєзнікова як завідувач представила кафедру економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка на Круглому столі «Актуальні питання господарського судочинства», організованому Верховним Судом, що відбувся у Кловському палаці.

З презентацією виступу можна ознайомитися за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/10-5-gyzoJabQ1xXN0pTtgEuhbauJLfbP/view?fbclid=IwAR32bfh9lXhbJWqYTJh4YHJeTF0E4fXH6LjbBnTC0snNcpS2NdA9IG5Y0pM

Завідувачка кафедри проф. Вікторія Рєзнікова протягом вересня – листопада 2022 року брала участь в роботі  Оргкомітету ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», увійшла до складу Конкурсної комісії з оцінювання наукових робіт. Інформацію щодо Конкурсу із вимогами до робіт розміщено на сайтах: Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (https://www.iepd.kiev.ua/?page_id=13548); Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (https://www.ombudsman.gov.ua/.../ii-j-vseukrayinskij...); Програми розвитку ООН в Україні (https://www.undp.org/.../ukrayinski-molodi-naukovtsi-ta...).

ІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 25-річчя створення інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводився Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» з його Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, установою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадською організацією «Офіс аналітики та консультацій з питань сталого розвитку» та громадською організацією «Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення» у співпраці з Програмою розвитку ООН в України в рамках проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення» за підтримки Уряду Японії.

16 листопада 2022 року відбувся круглий стіл «Законопроєкт 6013: підстави та наслідки скасування Господарського кодексу України в умовах війни», організований  Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України на базі Господарського суду Одеської області.

Від кафедри економічного права та економічного судочинства участь у заході взяли завідувачка, д.ю.н., проф. Вікторія Рєзнікова та д.ю.н., проф. Ніно Пацурія. Учасниками круглого столу також стали видатні науковці, представники адвокатської та суддівської спільноти.

 

Переглянути запис заходу можна за посиланням: 

https://youtu.be/HH0q_NWqFw4


15 листопада 2022 року в онлайн-форматі відбувся 3-й Форум громадської підтримки проєвропейських правових реформ, де взяли участь члени кафедри економічного права та економічного судочинства ННІП КНУ імені Тараса Шевченка. Організатором виступила Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» за технічним супроводом Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ створений (створений за сприяння Офісу Ради Європи в Україні). Цього разу тематика заходу стосувалась всебічного аналізу наслідків прийняття проєкту Закону України про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (реєстр. № 6013).

У заході взяли участь представники осередків наукової школи господарського права (мм. Київ, Вінниця, Чернігів та ін.), судді.

Спікери та учасники 3-го Форуму наголосили на необхідності зняття з розгляду Верховної Ради України Проєкту Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (реєстр. № 6013 від 09.09.2021) як такого, що здатен нанести величезну шкоду економіці України, доповіли про ризики такого законодавчого кроку, в т.ч. для окремих галузей та сфер господарювання, можливого відкриття «вікна» для тіньової приватизації, недопущення погіршення бізнес-клімату в умовах війни та й узагалі неприйнятність такого «перевороту» у сфері правового забезпечення економіки в такий відповідальний для захисту державності час. Доповідачами та учасниками 3-го Форуму відзначено необхідність підготовки звернення від юридичної громадськості до народних депутатів України щодо недопущення прийняття вказаного проєкту.

Кафедра в рамках розвитку плідної співпраці з юридичним журналом «Право України» долучилася до виходу в світ чергового номера за 2022 рік з актуальною темою «Доктрина інформаційного права», одним із співкоординаторів котрого виступила завідувач, проф. Рєзнікова В.В. 

Колектив кафедри економічного права та економічного судочинства щиро вітає завідувачку кафедри, професорку Вікторію Вікторівну Рєзнікову з Днем народження!

Бажаємо міцного здоров‘я, невичерпної творчої енергії і оптимізму в цей непростий час! Нехай здійснюється все задумане! 

Опублікований п’ятий номер юридичного журналу “Право України” за 2022 рік. Актуальна тема: “ДОКТРИНА ДОГОВІРНОГО ПРАВА” (продовження).

Співкоординатори актуальної теми номера — докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — ВІКТОРІЯ РЄЗНІКОВА та кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — ЛІНА ДОРОШЕНКО.

Ознайомитися зі змістом зазначеного номера видання можна за посиланням:

https://www.facebook.com/economiclawdept/posts/pfbid0BQ3sG4NMdcQc5GPmqoczKPvc9roTYia3bPxAxNqErjiYpHHNC2WQJMz4j8nkGB99l?__cft__[0]=AZXyhq9qZnPpjIJF0mu2ApUi4OGC_V-TLWJzqREn9QBYLz30fDeqTRQM2DXiO7rkqRP50zwv_SSmeiib8XmDwX0-l_F24f4egrQUueT5nQuRcrIrPZWMDMkCVaIuNo1V_zNt-4M_Ptbg6Y3Bi6ozhgwSqHp6dzhmYbs-lr07UiouAQ&__tn__=%2CO%2CP-R

 Для придбання електронної версії № 5/2022 звертайтеся до видавництва:

https://pravoua.com.ua

Опублікований четвертий номер юридичного журналу “Право України” за 2022 рік. Актуальна тема: “ДОКТРИНА ДОГОВІРНОГО ПРАВА”.

Координаторки актуальної теми номера — докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — ВІКТОРІЯ РЄЗНІКОВА та кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — ЛІНА ДОРОШЕНКО.

Ознайомитися зі змістом зазначеного номера видання можна за посиланням:

https://www.facebook.com/photo?fbid=513081153937913&set=pcb.513087977270564

Для придбання електронної версії № 4/2022 звертайтеся до видавництва:

https://pravoua.com.ua

У лютому 2022 року вийшла з друку монографія «Правове регулювання економічної системи : інституції, правила, процедури». До роботи над монографією долучилися члени кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.ю.н., доцент Гарагонич Олександр Васильович (як співавтор) та д.ю.н., професор Поєдинок Валерія Вікторівна (як рецензент).

Бібліографічний опис монографії:

Правове регулювання економічної системи : інституції, правила, процедури : монографія / за ред. М. В. Савчина, Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 830 с.

20 жовтня 2021 року кафедра господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Науково-практичною радою Ради адвокатів Київської області провели круглий стіл «Наслідки скасування Господарського кодексу України».

Круглий стіл було присвячено обговоренню питань рекодифікації цивільного законодавства, модернізації господарського/економічного  законодавства, а також правових наслідків можливого скасування Господарського кодексу України для системи господарських судів, підприємств та організацій всіх форм власності.                                                           

Спікером заходу була завідувач кафедри - д.ю.н., професор Рєзнікова Вікторія (Виктория Резникова).     Модерував захід - асистент кафедри, к.ю.н. Худенко Олександр.


Опублікований сьомий номер юридичного журналу “Право України” за 2021 рік. Актуальна тема: “НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА СТРАХОВОГО ПРАВА”. 

Координаторки актуальної теми номера — докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — ВІКТОРІЯ РЄЗНІКОВА та докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка — НІНО ПАЦУРІЯ.

Ознайомитися зі змістом зазначеного номера видання та придбати електронну версію № 7/2021 можна за посиланням:

https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2021_7/ 

Гаряча новина!

Щойно вийшов друком шостий номер юридичного журналу «Право України», із актуальною темою «НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА», координаторами якого були професори кафедри Рєзнікова В.В. (Виктория Резникова) та Кологойда О.В. (Олександра Кологойда).

Чимало інших членів кафедри є авторами публікацій у цьому номері журналу. Тож рекомендуємо до прочитання та придбання!

Деталі за посиланням:

https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2021_6/

Наступним очікується вихід у світ номера із актуальною темою «НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА СТРАХОВОГО ПРАВА», що готувався теж із залученням колективу кафедри

Слідкуйте  і надалі за нашими новинами!

1 жовтня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Перші наукові читання пам’яті

професора Пронської Граціелли Василівни», організована кафедрою господарського права та господарського процесу Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Конференція пройшла у змішаному форматі, а тому була нагода і зустрітись, і поспілкуватися наживо, і взяти участь у дискусії он-лайн, де б не знаходився фізично кожен із учасників конференції.

Окрема вдячність співорганізаторам: Центру європейських студій  Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка та Центру досліджень права Східної Європи і Центральної Азії Факультету права та адміністрації Варшавського університету (Польща). Іноземну делегацію не зупинили ані кордони, ані пандемія, ані карантинні обмеження!

Наука понад усе !

Для тих, хто не зміг долучитися з тих чи інших причин, - відеозапис конференції за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1GpCnpnlglrR0fjqDt6hofQxV0tqMAALa/edit?fbclid=IwAR0ll4vaVJt7BhEzZPveDc8Y24dr2VBSrRpJ1tEcKuWk4vdU3zn5r1UdF2s


Кафедра господарського права та господарського процесу запрошує всіх бажаючих взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Перші наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни»,

яка відбудеться 01 жовтня 2021 року у змішаному форматі

за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 ауд. 253

та на платформі Zoom за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/9911809600?pwd=NWUzWGJtYWdJVzZOTXA0aVByYllUQT09

Meeting ID: 991 180 9600

Passcode: 4sfXHC

Час 10.00 (реєстрація 09.30)


Повний текст запрошення за посиланням: 

https://docs.google.com/file/d/1hvjah_duD2hvZvL5H9FJM6sYVTr5dv9E

Наприкінці серпня вийшла з друку монографія «Корпоративне право крізь призму судової практики». Співавторами монографії стали члени кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.ю.н., професор Кологойда Олександра В’ячеславівна, д.ю.н., доцент Гарагонич Олександр Васильович, к.ю.н., доцент Дорошенко Ліна Миколаївна.

Бібліографічний опис монографії:

Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої, Харків : ЕКУС, 2021. – 512 с.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання розвитку науки і практики" 

21 травня 2021 року на базі Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено традиційну щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію "Актуальні питання розвитку науки і практики", присвячену Дню науки. Робота конференції була організована за секціями. 

Модерацію секції "ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС" здійснювали члени кафедри господарського права та господарського процесу д.ю.н., доц. Клепікова О.В., д.ю.н., проф. Кологойда О.В., к.ю.н. Гуренко М.А.


Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України: брошура / під заг. ред. члена-кореспондента НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко- правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 112 с.

Підготовлено за участі членів кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Текст за посиланням:

http://www.iepd.kiev.ua/.../Visnovok_block_112str_250ekz.pdf


Круглий стіл «МОДЕРНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО (ЕКОНОМІЧНОГО) ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ».

17 травня 2021 року у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України було проведено круглий стіл, на якому обговорювалися питання модернізації господарського (економічного) законодавства України в сучасних умовах.

Участь у роботі круглого столу взяли члени кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАПрН України, д.ю.н., професор Щербина Валентин Степанович та д.ю.н., професор Рєзнікова Вікторія Вікторівна.

З відеозаписом круглого столу можете ознайомитися за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=ioK9iMaSjNg