ПАЦУРІЯ НІНО БОНДОВНА

доктор юридичних наук, професор

професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

Дисертаційні дослідження

дисертаційне дослідження на тему «правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно - правовий аспект)» - 2001 рік (кандидатська дисертація)

дисертаційне дослідження на тему «теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)» - 2014 рік (докторська дисертація)


Автор понад 200 наукових та науково-методичних публікацій

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки»

Кар’єра

стаж науково-педагогічної роботи в закладах вищої освіти – більше 20 років (в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)

з 2015 – до цього часу – професор кафедри господарського права та господарського процесу інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освіта

1992-1997 - Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «правознавство», кваліфікація – юрист, диплом з відзнакою

1997-2000 - аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2011-2014 – докторантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Практики

господарське право

страхове право

правове регулювання перестрахової діяльності

правове регулювання ринків фінансових послуг

правове регулювання публічних закупівель

правове регулювання консалтингової діяльності

економічне право ЄС

економічний аналіз права

Громадська діяльність

2018 рік – курс лекцій в межах проекту Національної школи суддів України в рамках Загальноукраїнського семінару для суддів господарських судів на тему: «Новели господарського судочинства України та їх застосування в судовій практиці» на тему «Окремі проблемні аспекти застосування норм страхового законодавства України у судовій практиці».

2014 рік – курс лекцій / науково-практичні семінари для суддів ВГСУ в межах проекту Національної школи суддів України.

Премії та нагороди

Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну, наукову й виховну діяльність та з нагоди 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2019 рік

Диплом «Кращий викладач року» у 2013/2014 навчальному році за високі досягнення у навчально-виховній та науково-методичній роботі, на підставі рішення Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23.06.2014 року і Наказу Ректора від 02.07.2014 року;

Подяка як науковому керівнику за перемогу і диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних дисциплін, Наказ № 943-32 від 07.11.2014 року;

Подяка за вагомі досягнення у професійній діяльності від 5 квітня 2005 року, Київський міський голова

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України

Громадське об’єднання «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху», член Наглядової ради, дата набуття членства, протокол № 1 Установчих Зборів Засновників від 22 грудня 2015 р.

Сертифікати

Свідоцтво про право на право зайняття адвокатською діяльність №1162 від 24 квітня 1998 року

Практичний досвід

З 1998 року по 2014 рік: СК «Енергополіс», представництво перестрахувальної компанії «Riga Re», СК «Страхові традиції», СК «Основа», СК «Генеральний страховий фонд», СК «Блакитний поліс» тощо

На посадах: юрист, юрисконсульт, начальник юридичного департаменту, радник Голови Правління з юридичних питань

Основні наукові праці

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина) : навчальний посібник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 800 с.

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 672 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. – К.: Юрінком Iнтер, 2019. – 816 с. (глава 2, статті 14, 19; глава 6, ст. 56-59 (у співавт. з П. О. Поваром); глава 7, статті 62-63; глава 30, ст. 293 (у співавт. з В. В. Поєдинок), ст. 294; глава 31).

Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 448 с.

Конкурентне право України / Навчальний посібник К: Ліра-К, 2017.- 380 с.

Альтернативне (позасудове) врегулювання страхових спорів: необхідність запровадження в Україні / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки.-2017.-№2.- С. 6-10.

Прозорість як принцип державної політики у сфері нагляду за страховою діяльністю / Право України.- 2018.- №5. - с. 85-101.

Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики / колективна монографія.- Ліра-К, 2017.

Страхові правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики : Монографія / Н. Б. Пацурія. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 504 с.