ПОЖОДЖУК ТЕТЯНА БОГДАНІВНА

к.ю.н., доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освіта

2010 р. диплом з відзнакою магістра права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційна праця

2015 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах»

Практики

економічне право

корпоративне право

правове забезпечення безпеки бізнесу

Кар’єра

2011 - 2020 р. – асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2020 р. –  доцент кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права (нині – економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права) Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основні праці

1. Пожоджук Т. Б. Окремі питання використання акціонерних угод у процесі приватизації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2013. – № 3(97). – С. 96 – 98. 

2. Пожоджук Т. Б. До питання щодо укладення договорів з акціями публічного акціонерного товариства. Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 2. – С. 48 – 54. 

3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ: Юрінком Інтер, 2019. – 816 с. (статті  13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 283-291).

4. Актуальні проблеми господарського права (особлива частина): навчальний посібник. За ред. проф. Щербини В.С., проф. Рєзнікової В. В. – К.: Ліра-К, 2018. – 672 с. (глава 10 §3).

5. Пожоджук Т. Б. Суб’єктний склад корпоративного договору. Право і суспільство. – 2020. – № 2. – С. 64-68.

6. Tetiana B. Pozhodzhuk, Tetiana G. Popovych, Valeriy I. Polyukhovych, Oleksandr R. Kovalyshyn Economy, law, community: Sustainable development and a new paradigm. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences, supplement 22(1)% 39-56, 2020.

7. Tetiana B. Pozhodzhuk, Anastasiia V. Popova, Olena A. Belianevych, Pavlo O. Povar, Roman V. Pozhodzhuk. Financial risk as a type of business risk.  Vol. 39 No. 6 (2021): Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries.