РЄЗНІКОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

доктор юридичних наук, професор

завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-0149-0710

Scopus Author ID: 57006564600

Web of Science Researcher ID: O-4799-2018

Google Академія: https://scholar.google.com/citations?user=nufPT-sAAAAJ

Освіта

2000 рік – юридичний факультет (з відзнакою) Хмельницького інституту регіонального управління та права (нині – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова) 

Дисертаційні праці

2006 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні»

2011 рік – захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України»

Кар’єра та досвід науково-педагогічної роботи

1995-1996 р. – бухгалтер у ТОВ "Іволга"

1996-1998 р. – юрист у ТОВ "Іволга"

1998-1999 р. – юрист у ПМП "Квазер-М"

1999-2001 р. – адвокатське бюро А.Л. Стасишина

2002-2005 р. – заступник директора, провідний юрисконсульт у ПП "ЮрБухСервіс"

2005 р. – старший викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

2005-2006 р. – старший викладач кафедри соціальної роботи 

2006-2008 р. – завідувач кафедри правознавства та за суміщенням - доцент кафедри соціальної роботи цього ж навчального закладу

2008-2011 р. – доцент кафедри трудового, земельного, екологічного, аграрного та господарського права (у 2009 р. назва кафедри змінена на «кафедра трудового, земельного та господарського права») Хмельницького університету управління та права (нині – Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова) 

2011-2014 р. – доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2014-2019 р. – професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

з 2019 р. – завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нині – кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права)

з 2017 р. – провідний науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (за сумісництвом)

Практики

економічне право; економічний аналіз права

договірне право

корпоративне право

економічне судочинство (господарський процес, третейське судочинство та МКАС, альтернативні способи врегулювання економічних спорів, бізнес-медіація тощо)

правове забезпечення безпеки бізнесу

правове регулювання спільної діяльності

правове регулювання посередництва

правове регулювання електронної комерції 

Основні праці

Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.;

Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти): монографія. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010. – 706 с.;

Господарсько-процесуальне право України. Курс лекцій. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2011. – 226 с.

Господарський процесуальний кодекс України. Постатейні матеріали. Роз’яснення / укладачі Львов Б. Ю., Кравчук Г. А., Рєзнікова В. В., Крамар С. І., Олійник Ю. П. – К.: ЮрінкомІнтер, 2015. – 720 с.

Посередництво та представництво в господарському праві та процесі України:  навчальний посібник / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 216 с.

Правові позиції у застосуванні цивільного та господарського законодавства України за матеріалами судової практики: навчально-практичний посібник / Б.Ю Львов, Г.А.Кравчук, В. В. Рєзнікова, Т.Б.Дроботова, Л. Л. Зуєвич. – Х.: ФО-П Лисяк Л. С., 2016. – 576 с.

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина) : навчальний посібник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 800 с.

Кваліфікаційний (адвокатський) іспит у 17-ти книгах. Книга 9: Господарське та господарське процесуальне право: Навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. - За наук. ред. О. Д. Святоцького [та ін.]. – К.: ІнЮре, 2017. – 232 с.

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 672 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. – К.:  Юрінком Iнтер, 2019. – 816 с. (глава 2, статті 14, 19; глава 6, ст. 56-59 (у співавт. з П. О. Поваром); глава 7, статті 62-63; глава 30, ст. 293 (у співавт. з В. В. Поєдинок), ст. 294; глава 31).

Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред.: В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 448 с.

Премії та нагороди

Нагороджена знаком Вищого господарського суду України «За служіння закону» (2014).

У 2019 році має оголошену подяку за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок  у науково-педагогічну, наукову й виховну діяльність та з нагоди 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність

З 2017 року і по цей час є постійним співорганізатором, учасником та/або модератором проєкту «Правові практикуми», заснованого Юридичним журналом «Право України» та Національної асоціацією адвокатів України. Практикуми акредитовано Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при Національній асоціації адвокатів України.

У рамках співпраці з Національною асоціацією адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією України, Вищою школою адвокатури Національною асоціацією адвокатів України та Громадською організацією «Ліга професорів права» брала участь у підготовці комплексного навчального посібника, присвяченого питанням складання кваліфікаційного (адвокатського) іспиту: Кваліфікаційний (адвокатський) іспит у 17-ти книгах. Книга 9: Господарське та господарське процесуальне право: Навчальний посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. - За наук. ред. О. Д. Святоцького [та ін.]. – К.: ІнЮре, 2017. – 232 с.

Читала лекції з курсу «Господарське судочинство» в рамках співпраці юридичного факультету університету з Національною школою суддів України у 2012-2013р.р.

Брала участь у розробці та рецензуванні тестів з господарського права та господарського-процесуального права під час організації проведення відкритого конкурсу до Верховного Суду у 2016-2017р.р., а в подальшому (завдяки набутому досвіду) – була учасником тренінгів Тестологічного центру Національної школи суддів України. 

Співзасновник та член Науково-експертної ради, утвореної при Єдиному порталі аналітики судової практики «Ratio Decidendi». Координатор господарсько-правового та господарсько-процесуального напряму проведення науково-експертних досліджень.

Законотворча діяльність

Була членом:

- Робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки Концепції модернізації правового регулювання умов ведення бізнесу в Україні (наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2016 р. № 82/7), 

- Робочої групи з підготовки зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (розпорядження Голови Вищого господарського суду України від 12.07.2016 р. № 20-р) та ін.

За Розпорядженням директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України від 18.02.2020 р. № 2-20 «Щодо створення робочої групи з підготовки наукового експертного висновку до проєкту Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України з метою вдосконалення цивільного законодавства» (реєстр. № 2635 від 19.12.2019 р.)» була включена до складу відповідної робочої групи, залучалась до опрацювання законопроекту, підготовки висновку.

Членство в організаціях, редакційних колегіях, науково-консультативних радах

Національна асоціація адвокатів України

Член редакційних колегій правових фахових видань: «Право України», «Економіка та право», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки». Всі видання входять до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань. Заступник головного редактора юридичного журналу «Право України». 

Член редакційної колегії журналу «Вісник Верховного Суду» (Постанова Пленуму Верховного Суду від 17.09.2021 №7 «Про затвердження Положення про офіційний друкований орган Верховного Суду та складу редакційної колегії журналу «Вісник Верховного Суду»»).

З 2012 р. по 2017 р. була членом Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України. З 2018 р. – членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді. У 2020 році знову включена до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді (постанова Пленуму Верховного Суду від 7.02.2020 року № 3), є її членом по цей час.

Член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України (Розпорядження Голови Верховної Ради України №502 від 30.12.2021р.)

Сертифікати та свідоцтва

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 404 від 11.04.2008 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

Тричі проходила стажування: 1) «EU Law: Current Situation, Problems and Perspectives» for scientist and professional managers from 21st till 31st of March 2016 Warsaw, Poland; 2) «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» для науково-педагогічних працівників за фахом «Юридичні науки» у період з 10.08.2016 р. по 13.08.2016 р. в Пан’європейському університеті, Братислава, Словацька республіка;  3) «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» за фахом «Юридичні науки» у період з 26.12.2016 р. по 28.12.2016 р. в Університеті Данубіус на юридичному факультеті Янко Єсенського, Сладковічево, Словацька Республіка, що підтверджується відповідними сертифікатами.

Склала іспит на знання англійської мови на рівні В2 у Екзаменаційно-освітньому центрі, що підтверджується Сертифікатом від 22.03.2016 р.: Certificate of attainment in modern languages by PTE Exam Centre «Educational and Examinational Center», Level B2, Date of Examination: March 12, 2016.

Пройшла підвищення кваліфікації у межах науково-практичного заходу на тему «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (тривалість заходу 9 годин; сертифікат від 29.11.2019 р.). 

Пройшла курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK (обсяг курсу – один кредит; сертифікат від 25.01.2021 р.).

Пройшла курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK-2 (обсяг курсу – один кредит; сертифікат від 09.06.2021 р.).

Успішно прослухала курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK-3 (обсяг курсу – 0,5 кредиту; сертифікат від 07.02.2022 р.).

Пройшла в рамках підвищення кваліфікації курс навчання гарантів освітніх програм КНУ імені Тараса Шевченка, що складався з трьох модулів (1 кредит, 30 годин кожен модуль) та тривав протягом квітня-травня 2022 року.

Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1dzbfrdPOSVKEErn-ICL5xb7eclUyCBCl

Інше

Є авторкою понад 190 наукових та навчально-методичних праць.

Має 8 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus.

З 2019 року включена до Реєстру експертів для проведення акредитації освітніх програм (відповідно до Додатку, затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти від 23.12.2019 р.).

З 2019 року – гарант освітньої програми 37124 «Право», рівень вищої освіти «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право».

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (Д 26.001.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та К 11.051.12 при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса)

Під науковим керівництвом Рєзнікової В. В. успішно захищено 8 кандидатських дисертацій.