ПОПОВА АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 2002 році закінчила денне відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство».

Навчалася в аспірантурі (2002-2005 р.р.) по кафедрі господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні» (квітень 2006 р.).

З вересня 2008 року по грудень 2010 року працювала асистентом кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З грудня 2010 року по червень 2020 року працювала доцентом кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З червня 2020 року і по цей час працює доцентом кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сферу наукових інтересів становлять біржове право, договірне право України та ЄС, правове регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Основні наукові праці

Поняття, ознаки та види біржових правовідносин. Вісник господарського судочинства. 2011. №6. с. 108-114.

Господарське право: підручник: у 2 ч. – Ч. 2 / за заг. ред. В.Ф. Опришко та Н.С. Хатнюк. К.: КНЕУ, 2011. 501 с. (Теми 31, 35).

Фінансові посередники на фондовому ринку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. №91. с. 83-86.

Актуальні проблеми господарського права: навчальний посібник. За ред. В.С. Щербини. К.: Юрінком Інтер, 2012. 528 с. (глава 3 (§ 4), глава 5 (§ 2, § 3).

Поняття і особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Адміністративне право і процес. №1 (19). 2017. с. 103 – 110 (Index Copernicus International).

Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник / за ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. К.: Видавництво Ліра-К, 2018. 672 с. (глава 6 (§2, § 4), глава 12).

Ринки небанківських фінансових послуг та їх інструменти. Право України. 2018. №5. с. 136-150 (Index Copernicus International).

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 816 с. (Гл. 13, статті 130-131, Гл. 35, статті 333-351).

Торгівля валютними цінностями як вид професійної фінансової діяльності. Право України. 2020. №2. с. 215-227.

Процесуальні особливості розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг. Право України. 2020. №7. с. 159-170.

Господарське право (Загальна частина): підручник. За ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 448. (Глава11).

Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1oJB9PQ2ZJlKFzkD2ezeKguWpLhsyugn3