АНДРЕЄВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

кандидат юридичних наук

асистент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Професійні навички

юридичний консалтинг

Область професійних інтересів

господарське право, господарсько-процесуальне право, медіативне вирішення спорів, договірне право

Цифорові компетенції

Рівень обробки інформації: високий.

Комунікація: соціальні мережі, месенджери.

Інші компютерні навчики: впевнений користувач ПК, програмним комплексом Microsoft Office, мережі Інтернет.

Навчальні дисципліни

2021/2022 - 3 курс освітнього рівня «Бакалавр», Господарське право,

2021/2022 - 4 курс освітнього рівня «Бакалавр», Господарське процесуальне право,

2021/2022 – 4 курс освітнього рівня «Бакалавр», Альтернативні способи вирішення економічних спорів.

2021/2022 – 1 курс освітнього рівня «Магістр», «Господарсько-правова відповідальність»,

2022/2023 – 2 курс освітнього рівня «Магістр», Проблеми господарського процесуального права.

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

- 2021 р. – по цей час – асистент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка;

- 2011 р. – 2015 р. – аспірант кафедри цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Навчання

2009 р. – 2011 р. – здобуто освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”, юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

Іноземна мова

Англійська (рівень В 1)

Французька (рівень А1 )

Членство в організації

Асоціація адвокатів України

Додаткова інформація

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 02.04.2018 р.

Публікації

1. Андреєва О.В. Порушення господарського договірного зобов’язання: поняття, підстави, способи зменшення (мінімізації) збитків / О.В. Андреєва // Право України. – 2022. – № 5. – с. 37-50.

2. Андреева Е. Понятие и способы управления рисками в договорных обязательствах в гражданском праве / Е. Андреева // Legea si viata: междунар. науч.-практич. правовой ж., 2014. – № 1/2. – С. 7 – 10.

3. Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику істотної зміни обставин за договором: поняття та практичне значення / О. Андреєва // Юридична Україна. – 2014. - № 3 (135). – С. 44-50.

4. Андреєва О. Цивільно-правова характеристика ризику неможливості виконання договірного зобов’язання: поняття та практичне значення / О. Андреєва // Підприємництво, господарство і право. – 2014. - № 5. – С. 45-48.

5. Андреєва О. Особливості прояву ризику у договірному праві / О. Андреєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2013. - № 95. – С. 96-99.