Магістри

Економічне право+судочинство.pdf
Комерційне право.pdf

Вибірковий блок «Економічне право»

Актуальні проблеми економічного права

Економічне судочинство (ЗМ 1 – Господарське судочинство; ЗМ 2 – Бізнес-медіація; ЗМ 3 – Третейське судочинство та міжнародний комерційний арбітраж)

Правове регулювання фінансової діяльності (ЗМ 1 – Правове регулювання ринків капіталів; ЗМ 2 – Правові засади страхової справи)

Правовий режим майна (ЗМ 1 – Загальні засади правового режиму майна; ЗМ 2 – Правові засади приватизації державного і комунального майна; ЗМ 3 – Правове регулювання відносин оренди)

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правове регулювання банкрутства

Корпоративне право та M&A

Проблеми торгового права

Біржове право

Інвестиційне право

Правове регулювання публічних закупівель

Проблеми транспортного права

ОПИС ВИБІРКОВОГО БЛОКУ

Вибірковий блок «Економічне судочинство»

Економічне судочинство (ЗМ 1 – Господарське судочинство; ЗМ 2 – Бізнес-медіація; ЗМ 3 – Третейське судочинство та міжнародний комерційний арбітраж)

Актуальні проблеми економічного права

Захист майнових прав суб’єктів економічних відносин (ЗМ 1 – Загальні засади захисту майнових прав; ЗМ 2 – Оскарження рішень та дій державних органів; ЗМ 3 – Вирішення спорів, що виникають при укладанні, розірванні і виконанні договорів)

Вирішення окремих категорій економічних спорів (ЗМ 1 – Вирішення корпоративних спорів; ЗМ 2 - Вирішення зовнішньоторговельних та інвестиційних спорів)

Представництво в економічному праві і судочинстві

Комерційне право і процес зарубіжних країн

Особливості адвокатської та виконавчої діяльності в економічному судочинстві

Проблеми торгового права

Провадження у справах про банкрутство

Відповідальність за економічні правопорушення

Проблеми транспортного права

Інвестиційне право

ОПИС ВИБІРКОВОГО БЛОКУ

Вибірковий блок «Комерційне право»

Актуальні проблеми комерційного права

Правове забезпечення вирішення економічних спорів

Корпоративне право

Захист майнових прав та інтересів суб’єктів підприємництва

Правове регулювання ринків капіталу та інвестиційної діяльності

Суб’єкти комерційних правовідносин

Майнова основа підприємництва

Торгове право

Правове регулювання публічних закупівель

Актуальні проблеми конкурентного права

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Договірне право

ОПИС ВИБІРКОВОГО БЛОКУ

Вибірковий блок «Правове забезпечення безпеки бізнесу»

Правове забезпечення безпеки окремих видів господарської діяльності

Правове забезпечення безпеки бізнесу на фінансовому ринку

Захист прав та інтересів суб’єктів бізнесу

Бізнес та правове забезпечення його безпеки

Суб’єкти бізнесу

Правове забезпечення безпеки електронної комерції

Правове забезпечення фінансової безпеки бізнесу

Правове забезпечення кадрової безпеки

Правове забезпечення інформаційної безпеки

Правове забезпечення безпеки у галузі ІТ - бізнесу

Кримінально-правові аспекти безпеки бізнесу

Правове забезпечення екологічної безпеки бізнесу

ОПИС ВИБІРКОВОГО БЛОКУ